Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De wereld om ons heen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Krachtenanalyse

De VanDrie-SWOT

De VanDrie Group speelt een belangrijke rol in de Europese kalverketen en voedselvoorziening. Bij het uitvoeren van onze reguliere activiteiten en het implementeren van onze strategie moeten we diverse uitdagingen het hoofd bieden. Het is van belang de interne en externe factoren die van invloed zijn op ons bedrijf te identificeren, zodat we kansen kunnen benutten en bedreigingen minimaliseren.

Sterktes

Zwaktes

Kansen

Bedreigingen

Integrale ketenbeheersing

Hoge milieu-impact

Slimme technologie en innovatie toepassen

Veranderende regelgeving met onvoldoende langetermijn visie (zowel in NL als EU)

Inzet op maximale verwaarding

Relatief veel inleenmedewerkers

Wereldwijde vraag naar dierlijke eiwitten neemt toe

Lange termijn financierbaarheid van de gehele keten, onder andere vanwege benodigde klimaattransitie

Kapitaalkrachtige organisatie

Reputatie van de sector

Verder vergroten circulariteit en eco-design in de keten (verbetering verduurzaming van producten)

Inbreuken op voedselveiligheid en/of dierenwelzijn

Risicospreiding op afzetlanden en -kanalen

Recalls als producten niet voldoen

Inzetten op gebruik alternatieve grondstoffen

Onvoldoende goed geschoold personeel weten aan te trekken

Samenwerkingen met kennispartners en stakeholders

Innoveren kost tijd

 

Schaarste van grondstoffen

Hoogste standaarden op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn (Safety Guard)

  

Afhankelijkheid van wereldmarkt en internationale transportlijnen