Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

In gesprek met... Paulo de Waal, directeur bij Zoogamma

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Duurzaamheid: ‘Nederland is eerder begonnen, maar Italië heeft het verschil inmiddels ingelopen’

Op de Po-vlakte in Noord-Italië, de geboortegrond van de wereldberoemde Grana Padano en Parmigiano Reggiano, bevinden zich de drie vestigingen van Zoogamma. Dat is geen toevalligheid. De melkwei, een reststroom die bij de productie van kaas vrijkomt, vormt de basis van de kalvermelkpoeders, fokmelk en zuivelgrondstoffen die de VanDrie dochter vervaardigt. Daarnaast heeft Zoogamma zowel eigen kalverhouderijen als contracten met kalverhouders. Paulo de Waal, directeur van Zoogamma, vertelt over de verschillen tussen Italië en Nederland en de kansen die duurzaam en circulair ondernemen bieden.

Noord-Italië werd in maart vorig jaar zwaar getroffen door het coronavirus. Hoe heeft u dat beleefd?

De Waal: ‘Door de vele besmettingen bij ons in de regio was het een onzekere tijd voor Zoogamma. We hebben direct gehandeld en diverse maatregelen getroffen zoals het gebruik van een mondmasker, afstand houden en de mensen die thuis konden werken hebben we naar huis gestuurd. Desondanks heeft COVID-19 zijn sporen nagelaten; tien van onze vijftig medewerkers in Casalbuttano raakten besmet. Twee van hen zijn ernstig ziek geworden waarvan er één is overleden. Onze andere collega is gelukkig hersteld, maar heeft nog lang geworsteld met zijn gezondheid.’

Dat is ingrijpend. Wat betekende dit voor de dagelijkse activiteiten van Zoogamma?

De Waal: ‘Naast het persoonlijk verlies, stond ook de dagelijkse productie onder druk. Zoogamma vormt een belangrijke schakel in meerdere ketens. Zo gaat vijftig procent van onze kalvermelkpoeders per trein naar VanDrie dochters Tentego en Navobi in Nederland. Ongeveer 25 procent belandt bij Melkweg, tevens in Nederland. Zij verkopen de hoogwaardige grondstoffen door aan landen als Vietnam en Thailand. De overige 25 procent is bestemd voor onze eigen kalverhouderijen of voor andere Italiaanse mengvoederbedrijven. Het stilleggen van ons productieproces heeft dus verstrekkende gevolgen voor onze VanDrie dochters en andere bedrijven in de keten. Gelukkig hebben we ondanks een afschaling van onze productie de gehele periode kunnen produceren.’

Als schakel in een keten van bedrijven is Zoogamma ook afhankelijk van anderen. Welke grondstoffen zijn essentieel voor jullie producten en waar komen deze vandaan?

De Waal: ‘Melkwei is verreweg de belangrijkste grondstof voor onze producten. Wij maken daar jaarlijks zo’n 140.000 ton weipoeder van die wordt gebruikt voor onze kalvermelkpoeders, fokmelk en zuivelgrondstoffen. Wei is een restproduct van kaasmakers en verwerkers. Het merendeel van onze grondstoffen komt rechtstreeks van producenten bij ons uit de omgeving  zoals het gebied rond Brescia, Verona, Milaan en Modena.'

Zoogamma is al sinds dag één afhankelijk van de reststroom van anderen. Om daar het maximale rendement uit te kunnen halen, zijn we altijd al heel economisch omgesprongen met grondstoffen.

Dat klinkt heel verantwoord. Ziet u Zoogamma als een duurzame onderneming?

De Waal: ‘Zoogamma is al sinds dag één afhankelijk van de reststroom van anderen. Om daar het maximale rendement uit te kunnen halen, zijn we altijd al heel economisch omgesprongen met grondstoffen. Omdat het drogen van wei in onze droogtorens veel energie kost, hebben we bij het ontwerp van onze productielocaties rekening gehouden met energiebesparing. Zo leveren onze twee warmtekrachtkoppelinginstallaties tegelijkertijd warmte én energie. Daarnaast wordt het warme water dat bij het droogproces vrijkomt opgevangen en opnieuw gebruikt voor de voorverwarming van de lucht voor een volgend proces. De stallen voor onze eigen kalveren zijn voorzien van zonnepanelen en opereren bij goed weer (en veel zon) ongeveer negen maanden op minder netstroom. Het meeste internationale transport van wei gaat over spoor en via vaste terminals. Ook dat zorgt voor een lagere CO2-voetafdruk.’

In Nederland denken we voorop te lopen in duurzaamheid. Hoe leeft duurzaamheid in Italië?

De Waal: ‘Nederland is misschien iets eerder begonnen met verduurzamen, maar Italië heeft het verschil inmiddels behoorlijk ingelopen. Er is onder Italiaanse consumenten steeds meer vraag naar lokale producten. Melk uit Italië wordt bijvoorbeeld hoger gewaardeerd dan buitenlandse. Ook lees je in de media en zie je in televisiereclames dat de CO2-voetafdruk van producten een belangrijker onderscheidend vermogen wordt. Italiaanse voedselbedrijven nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid en communiceren actief over duurzaamheid. En ook de politiek verandert mee; zo komen er vanuit de Europese Unie steeds meer middelen beschikbaar voor duurzame ontwikkeling van bijvoorbeeld zonne-energie en biogas. Dat maakt duurzaam ondernemen ook in Italië kansrijk.’

Waar duurzaamheid betrekking heeft op mens, planeet en economie, richt circulariteit zich op de kringloop van grondstoffen. Op welke manier werkt Zoogamma aan circulariteit?

De Waal: ‘Wij ontvangen de melkwei van zuivel- en kaasproducenten uit de buurt zoals Granarolo en Parmalat. Door het verwaarden van hun reststroom is het grootste deel van onze operatie in feite al circulair. Naast wei nemen we ook zuivel- en kaasproducten terug die niet meer geschikt zijn voor humane consumptie. Deze verwerken we tot hoogwaardige zuivelgrondstoffen voor feed. We zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen voor verdere verduurzaming van onze grondstoffen. Daarvoor zijn de contacten met onze leveranciers en afnemers erg belangrijk. Zo kreeg ik van een leverancier van reststromen melk kortgeleden de vraag om de plastics die overblijven na het verwerken van de melk, weer te retourneren zodat zij die kunnen recyclen voor hun eigen ‘nieuwe’ melkflessen. Juist doordat de lijnen kort zijn en vanwege onze jarenlange samenwerking veel onderling vertrouwen bestaat, lukt het om snel op zo’n vraag in te spelen. Zo komen we samen tot nieuwe circulaire oplossingen en werken we aan het sluiten van kringlopen.’

We zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen voor verdere verduurzaming van onze grondstoffen.

Welke reststromen die ontstaan bij het productieproces van Zoogamma kunnen weer voor anderen van waarde zijn? 

De Waal: ‘Het slib dat achterblijft bij de productie van onze zuivelinstallatie vormt, samen met de reststoffen van de eerste fase van onze wei-verwerking, een grondstof voor het opwekken van biogas en bio-energie. Deze leveren we nu nog aan derden, maar in de toekomst zou ik deze stroom graag zelf van waarde maken. Met de VanDrie Group kijken we volop naar de mogelijkheden om ook deze schakel aan onze keten toe te voegen.’

Hoe maken verantwoorde productie en het verminderen van klimaatimpact deel uit van de toekomst van Zoogamma?

De Waal: ‘De zuivel- en kaassector in Italië groeit en dat zorgt dat Zoogamma meer wei aangeleverd krijgt, maar ook dat er meer kalveren zijn om gevoed te worden. De grootste uitdaging voor ons is dan ook om op een duurzame manier mee te groeien. Europese steunpakketten zoals Next Generation Italia, een subsidie voor duurzame innovatie, helpen ons bij het aanschaffen van biogasinstallaties, zonnepanelen en de installaties voor hergebruik van waterstromen zodat onze voetafdruk kleiner wordt en we volledig zelfstandig kunnen opereren. Ook zie ik een kans om samen met de R&D-afdeling van de VanDrie Group onderzoek te doen naar nieuwe kansen in de samenstelling van onze producten die bijdragen aan verdere verduurzaming van onze keten.’