Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Over VanDrie Group

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze strategie

Onze strategie is een invulling van onze missie en helpt onze gestelde ambities te realiseren. Het houdt rekening met de uitdagingen van nu en in de toekomst, en bepaalt de koers van ons bedrijf richting 2025. Al onze kernactiviteiten zijn gestoeld op vijf strategische pijlers. 

Onze marktpositie

We willen onze klanten kwalitatieve producten leveren, met hoge voedingswaarde en zo min mogelijk negatieve impact. Daarom kijken we gericht hoe we onze keten en onze producten kunnen verbeteren. We luisteren naar vragen en eisen uit de markt en de maatschappij. Integer werken en met respect omgaan met mens en dier is voor ons in alles wat we doen een absoluut vereiste. We gaan nieuwe samenwerkingen aan en verzetten onze bakens. We pakken bijvoorbeeld een nieuwe positie op de foodmarkt voor wat betreft zuivelgrondstoffen. We zoeken telkens naar nieuwe markten waar wij met onze producten van toegevoegde waarde kunnen zijn en bij kunnen dragen aan de vraag naar veilige en voedzame dierlijke eiwitten. Hiervoor leggen we actief verbinding met bestaande en potentiële afnemers en consumenten en gaan we in dialoog met lokale stakeholders zodat we weten welke thema’s op lokaal niveau belangrijk zijn en we klantwensen optimaal kunnen invullen. Onze bedrijven opereren in een dynamische wereldmarkt. Mondiale, economische en geopolitieke ontwikkelingen zorgen voor moeilijkere afzet en soms het sluiten van markten. Door het betreden van nieuwe markten spreiden we tegelijkertijd de risico’s op onze afzetkanalen.

Duurzaamheid

Als ketenregisseur jagen we de transitie naar een duurzamere sector aan. Enerzijds door binnen onze productieketen in te zetten op de maximale verwaarding van het kalf, verduurzaming van onze producten, het gebruik van alternatieve grondstoffen en optimale benutting van reststromen en restwarmte in het voedselsysteem, waarmee we invulling geven aan de ambities voor een circulair landbouwsysteem. Maar ook door het toepassen van slimme technologieën en ontwikkelen van innovatieve oplossingen die emissies in de kalverhouderij terugdringen, waarmee we bijdragen aan de nationale klimaatdoelstellingen. Daarnaast investeren we in samenwerkingsverbanden met kennispartners en stakeholders voor het versterken, innoveren en verduurzamen van de keten. Zo zorgen we ervoor dat we steeds efficiënter werken, de impact op het milieu en de omgeving verminderen en verspilling voorkomen.

Diergezondheid en dierenwelzijn

We luisteren naar de wereldwijd toenemende maatschappelijke aandacht voor het verbeteren van dierenwelzijn in dierlijke eiwitketens. Het is onze verantwoordelijkheid om de intrinsieke waarde en behoeften van kalveren in onze keten te garanderen. We blijven kritisch op onze eigen handelswijze en verbeteren onszelf continu. We zoeken zelf, maar ook in samenwerking met melkvee- en kalverhouders en kennispartners, naar manieren om de algemene diergezondheid te verbeteren en dierziekten terug te dringen. Hierdoor kunnen we het antibioticagebruik in onze keten verder reduceren.

Voedselveiligheid

We benutten ons unieke kwaliteitssysteem Safety Guard om voeder- en voedselveiligheid in iedere schakel van onze productieketen te borgen. Ook zijn de hoogste standaarden op het gebied van voedselveiligheid hierin geregeld, waardoor onze keten hoogwaardige, veilige en voedzame eiwitrijke producten levert die afnemers van ons verwachten. Met dit systeem kunnen wij elk vleesproduct dat onze keten verlaat herleiden naar het individuele dier, de houderij waar het opgegroeid is en het voer dat het gekregen heeft. Op deze manier mitigeren we risico’s op voedselveiligheidsinbreuken en kunnen we snel schakelen indien er sprake is van een recall.

Goed werkgeverschap

Onze medewerkers zijn ons dierbaar. We willen een inclusieve werkplek bieden. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers vertrouwen hebben in de mensen met wie ze samenwerken, ze kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen en trots zijn op hun bijdrage in onze organisatie. Iedere medewerker verdient hiervoor erkenning. Goed werkgeverschap is dan ook niet beperkt tot de mensen die een arbeidscontract met de VanDrie Group hebben. We vinden het belangrijk dat ook de tijdelijke arbeidskrachten zich thuis voelen binnen de VanDrie Group. We gaan proactief te werk in het opleiden van onze medewerkers om ook in de toekomst producten te kunnen leveren die voldoen aan wet- en regelgeving en aansluiten bij de wensen en behoeften in onze afzetmarkten.

Hier lees je meer over de resultaten op onze vijf strategische pijlers.