Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Over VanDrie Group

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Wat hebben we geleerd

Onze lessen in 2020

In maart 2020 brak de COVID-19-pandemie uit. Als onderdeel van een vitale sector konden alle bedrijven van de VanDrie Group tijdens de pandemie productie blijven draaien. We kregen echter te maken met situaties waar nog geen draaiboek voor bestond: zorgdragen dat medewerkers in onze productielocaties onder corona-veilige omstandigheden konden werken, afzetkanalen die stil kwamen te liggen waardoor we met overschotten kampten en grenzen die op slot gingen waardoor de internationale handel hard geraakt werd. Door met de kennis van nu te reflecteren op de acties die we wel of juist niet hebben ondernomen, kunnen we lering trekken en onze organisatie verbeteren.

Optimaal crisismanagement door samenwerking

Onze eerste prioriteit was het borgen van de veiligheid van onze medewerkers. De VanDrie Group heeft een bedrijf in de Italiaanse regio Lombardije. COVID-19 hadden wij om die reden vrij snel in het vizier waardoor we begin maart 2020 relatief vlot konden sturen op het treffen van maatregelen om de gezondheid van medewerkers te garanderen en productie veilig te laten continueren.

Samenwerking bleek essentieel. Niet alleen intern – met onze medewerkers en tussen dochterbedrijven – maar ook met externe stakeholders zoals gemeenten, toezichthouders, inleen- en brancheorganisaties. In een crisis is beschikbare kennis niet optimaal en moet iedereen snel en flexibel kunnen schakelen. Door open communicatie en intensieve samenwerking konden we snel de benodigde stappen zetten om de gezondheid van onze medewerkers en veilige productieomstandigheden te borgen. Denk aan een complete herinrichting van de productielocaties, het gebruik van private laboratoria voor PCR-testen, het toepassen van sneltesten en aangescherpte eisen op gebied van vervoer en huisvesting van inleenmedewerkers. We hebben heel bewust ervaren hoe belangrijk open communicatie is en dat daardoor impactvolle samenwerkingen ontstaan. In 2021 werden ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch medewerkers bij onze Nederlandse vleesverwerkende bedrijven positief getest op COVID-19. We hebben hiervan geleerd dat alertheid in crisistijden nooit kan en mag verslappen.

Spreiding op afzetkanalen

Vanaf maart 2020 gingen landen in heel Europa, onze belangrijkste afzetmarkt, in lockdown. In de retailkanalen bleef de verkoop van kalfsvleesproducten constant. Horecagelegenheden moesten echter sluiten, waardoor een belangrijk afzetkanaal voor kalfsvlees voor lange tijd wegviel; dit liep zelfs door tot het voorjaar van 2021. Gemiddeld leidde dit tot 30 procent daling van verkoop, met als gevolg sterk dalende prijzen en toenemende vriesvoorraden.

Hiermee werd het belang aangetoond van een spreiding op afzetkanalen, zowel retail als out-of-home, om heftige marktschokken op te vangen. Daarnaast werd ook het belang van een evenwichtige spreiding op landniveau duidelijk. Na de uitbraak in maart verschilden Europese lidstaten namelijk sterk in aanpak en maatregelen, zowel in omvang, duur als timing. Door onze afzetkanalen te spreiden en meer markten te bedienen, is onze afzet minder kwetsbaar voor ongunstige marktschommelingen.

Europese interne markt blijft essentieel

Snelheid is essentieel bij het transport van verse, gekoelde vleesproducten naar de klant, om zo kwaliteit te waarborgen. Maar ook bij de invoer van grondstoffen voor voeders, om zo vertragingen in planning en productie te voorkomen. Met het sluiten van landsgrenzen werd de internationale handel bemoeilijkt doordat extra controles zorgden voor vertragingen. 

Om te zorgen dat internationale handel niet stil kwam te liggen, ondernam de Europese Commissie meerdere maatregelen. Een voor ons essentiële maatregel was de totstandkoming van de zogenaamde Green Lanes, die ervoor zorgden dat vrachtverkeer bij veel grensovergangen sneller kon doorrijden. Een goedwerkende Europese interne markt is essentieel voor onze waardeketen. Met bedrijven in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Italië ondervonden we het belang van een goede Europese samenwerking.