Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De wereld om ons heen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Krachtenanalyse

De VanDrie Group speelt een belangrijke rol in de Europese kalverketen en voedselvoorziening. Wij willen daarnaast een goede, aantrekkelijke werkgever én goede samenwerkingspartner voor klanten, leveranciers en kalverhouders zijn. In onze keten weten we dat we moeten samenwerken. We zijn van zo veel verschillende partijen afhankelijk. Bij het uitvoeren van onze reguliere activiteiten en strategie komen we diverse uitdagingen tegen, zoals het tekort aan arbeidscapaciteit en de concurrentiele arbeidsmarkt. Ook bedreigingen doen zich voor: het effect van veranderende regelgeving of de schaarste van grondstoffen en hoge kosten in de productieketen.

 Het is van belang de interne en externe factoren die van invloed zijn op ons bedrijf te identificeren, zodat we kansen kunnen benutten en bedreigingen minimaliseren. Hoe we omgaan met bedreigingen hebben we beschreven in onze Due diligence aanpak.

Sterktes

Zwaktes

Kansen

Bedreigingen

Integrale ketenbeheersing

Nog hoge milieu-impact

Slimme technologie en innovatie toepassen

Schendingen van mensenrechten in de waardeketen

Kapitaalkrachtige organisatie

Innoveren kost tijd

Wereldwijde vraag naar dierlijke eiwitten neemt toe

Inbreuken op informatieveiligheid

Risicospreiding op afzetlanden en -kanalen

Recalls als producten niet voldoen

Verder vergroten circulariteit en eco-design in de keten (verbetering verduurzaming van producten)

Wederrechtelijk gedrag zoals corruptie, fraude

Adaptieve organisatiecultuur

Relatief veel inleenmedewerkers

Inzetten op gebruik alternatieve grondstoffen

Onvoldoende goed geschoold personeel weten aan te trekken

Samenwerkingen met kennispartners en stakeholders

  

Veranderende regelgeving met impact op de vorm, organisatie of grootte van de productieketen (bijv. bij de aanpak van stikstof in Nederland)

   

Toenemende ketenkostprijs (door inflatie, energie- en grondstofprijzen)

   

Incidenten rond dierenwelzijnsschendingen