Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

In gesprek met .... Gerjan van Drie

In 1994 maakte de VanDrie Group met de overname van Franse kalfsvleesintegratie Sobeval haar eerste grote stap op de Franse markt. Nu, 25 jaar later, heeft het bedrijf na de toevoeging van jongdiervoederspecialist Schils, kalfsvleesproducent Tendriade en een sterke organische groei naar 150.000 kalverplaatsen een mooie positie weten te bemachtigen op de Franse markt. De Franse markt verschilt op onderdelen fundamenteel van die in Nederland. Niet alleen is de Franse consument van oudsher een kalfsvleeseter, ook is de landbouw relatief kleinschaliger en hebben aanleverende kalverhouders zich anders georganiseerd. Met de ervaring en kennis vanuit Nederland investeert de VanDrie Group in Frankrijk in een duurzame integratie. Gerjan van Drie, één van de kleinzonen van de oprichter van de VanDrie Group en mede-vertegenwoordiger van de derde generatie van het familiebedrijf, is sinds 2018 verantwoordelijk voor de houderij van Van Drie France. Hij vertelt over deze markt en zijn doelen daar.

Wat zijn voor de VanDrie Group de belangrijkste karakteristieken voor de Franse markt?

‘Dat begint al direct bij de consument. De Fransen besteden veel meer tijd en geld aan hun voedsel dan Nederlanders. Als ik in het weekend hier naar de markt ga, dan zie ik een duidelijk verschil met hoe de Franse mensen over de markt lopen met hoe een Nederlandse consument dat doet. In Frankrijk wordt meer waarde gehecht aan herkomst en kwaliteit. Van oudsher is de Fransman een kalfsvleeseter en veel Franse consumenten hebben een voorkeur voor een bepaald ras, zoals bijvoorbeeld Limousin. Die beleving is er bij de Nederlandse consument niet.

Daarnaast is Frankrijk na Rusland en Oekraïne het grootste land van Europese continent en dat vereist een daarop ingerichte organisatie. De 500 kalverhouders die bij ons onder contract staan, worden beleverd vanuit vier verzamelcentra die goed verdeeld zijn over het land. Op die verzamelcentra komen per week zo’n 5.000 kalveren vanaf melkveehouderijen bijeen die we vervolgens op zo’n efficiënt mogelijke manier naar de kalverhouderijen brengen. Het gaat om een breed scala aan rassen en soorten in verschillende gewichtscategorieën. Dat is van oudsher zo en typeert de Franse markt. We selecteren daarom goed. Dus de ene stal heeft als bestemming zwartbonte Holstein kalveren en de andere stal een mengeling van Franse kruising van vleesrassen. Zo probeer je met een zo uniform mogelijk koppel technisch-economisch een zo goed mogelijk resultaat te halen.’

Gerjan van Drie

Welke kansen zijn er voor de houderij?

‘De Franse kalverhouderij is een krimpende markt, met een generatie kalverhouders die relatief wat ouder aan het worden is. Toch hebben we in de periode 2016 tot en met 2021 zo’n 50.000 kalverplaatsen toegevoegd doordat wij ons actief richten op het aantrekken, ondersteunen en begeleiden van nieuwe kalverhouders.

In Nederland laat een beginnend kalverhouder doorgaans zelf een stal bouwen en kiest hij vervolgens een integratie om mee samen te werken. In Frankrijk kunnen jonge, startende ondernemers al bij de stalkeuze bij de VanDrie Group terecht. Zij kunnen kiezen uit twee stalconcepten die zich al zo’n acht jaar hebben bewezen. Wij bieden de kalverhouder een contract en werken volgens afspraken waardoor de stal in 15 jaar kan worden afgeschreven. De banken kennen ons bedrijf, het contract, onze staltypen en als de potentiële nieuwe kalverhouder het goede profiel heeft, wordt dat door die banken gefinancierd. Daarnaast begeleiden wij de kalverhouders intensief.

Ons team van zo’n 35 buitendienst-medewerkers kent de twee stalconcepten goed en kunnen de kalverhouders dus optimaal ondersteunen. Doordat de basis op alle bedrijven hetzelfde is, kunnen ze de melkbereiding en ventilatieprotocollen inmiddels dromen! Dit draagt bij aan een constante verbetering van de resultaten.’

Wat zijn in Frankrijk voor jullie belangrijke duurzaamheidsthema’s?

‘Het belangrijkste thema in Frankrijk is dierenwelzijn. Daarna komen milieu, omgeving en voedselveiligheid. Met onze ervaring kunnen we met de VanDrie Group hier echt een verschil maken. Ons personeel krijgt uiteraard een opleiding in het goed behandelen van dieren en onze verzamelcentra worden regelmatig op alle wet- en regelgeving ge-audit.

We hebben een team van technische mensen die begeleiding op de stallen verzorgen en ten aanzien van dierenwelzijn een sleutelpositie vervullen. Zij worden doordrongen van het belang en blijvend bijgeschoold.

Ook de twee stalconcepten worden steeds geëvalueerd en aangepast. In 2021 zijn we gestart met een premium concept. Hierdoor staan de kalveren in de stallen die sinds januari vorig jaar zijn gebouwd allemaal op rubberen roosters, zachtere vloeren. Dat is een grote investering. We zorgen in de stal ook voor voldoende natuurlijk licht. Daar is voor de Franse kalverhouderij geen norm voor, maar in onze concepten is het raamoppervlakte minimaal gelijk aan vijf procent van het grondoppervlakte van de stal. We zitten hiermee boven de landelijke norm van drie procent die voor andere dieren in de intensieve veehouderij geldt. Dat is tegelijkertijd een aandachtspunt voor bestaande stallen: hoe kunnen we die duurzaam transformeren zonder dat het onbetaalbaar wordt? We zijn daar met onze kalverhouders continu over in gesprek.

Ik werk eraan de goede dingen uit Nederland mee te nemen en die ook in Frankrijk in de huidige tijd te laten passen en uitvoerbaar te zijn. Zo volgen we ten aanzien van antibiotica de Nederlandse doelstellingen. Frankrijk heeft nog geen wettelijke doelstellingen die moeten worden behaald. Als Van Drie France gebruiken we antibiotica alleen curatief en als het strikt noodzakelijk is. We registreren het antibioticagebruik per bedrijf en per kalf. Als Nederlands bedrijf proberen we in Frankrijk daarin voorop te lopen en onze zaken goed voor elkaar te hebben. Je moet daar als bedrijf sturend en soms ook dwingend in zijn. Dat gaat niet altijd vanzelf.’

Hoe is de samenwerking met jullie kalverhouders geregeld?

‘Onze 500 kalverhouders hebben zich verenigd als vakbond van kalverhouders van VanDrie in Frankrijk. Dat is typisch Frans en versterkt het onderlinge contact. Elke regio van Frankrijk heeft een vertegenwoordiger en die ontmoet ik drie keer per jaar. Ook is er per regio jaarlijks een sectorvergadering. Hier presenteer ik de resultaten, actualiteiten en doelstellingen, waaronder de prestaties op basis van ons kwaliteitssysteem. Die bijeenkomst zijn leerzaam en constructief. We gaan in gesprek over wat zij van ons verwachten en vice versa. En natuurlijk bezoek ik de door de vakbond georganiseerde jaarlijkse algemene ledenvergadering.’

‘Het belangrijkste thema in Frankrijk is dierenwelzijn. Met onze ervaring kunnen we met de VanDrie Group hier echt een verschil maken. 

Gerjan van Drie

Hoe gaan jullie om met de voersamenstelling en toevoer?

‘De kalvermelk en het ruwvoer worden door de VanDrie Group zelf gemaakt. De overige grondstoffen, met name mais, worden lokaal per regio bijgemengd. Dat gebeurt bij bedrijven waar we al jarenlang goed mee samenwerken. Ons stro betrekken we sinds 2017 van onze eigen strofabriek. Hierdoor borgen we de beschikbaarheid en kwaliteit.

In Frankrijk zijn de kalverhouderijen van oudsher veelal gemengde bedrijven. Kleinere bedrijven van 100 of 200 kalveren. Deze ontvangen hun voer met name als zakgoed, maar de grotere bedrijven proberen we allemaal over te zetten tot bulk. Dat is een transformatie. Het aantal kleinere bedrijven slinkt en wordt vervangen door grotere met gemiddeld zo’n 400 kalveren. Wij ondersteunen de kalverhouders die hiertoe besluiten door de betaling van de benodigde diervoersilo’s voor onze rekening te nemen.'

Jullie zijn ook aan de slag met diervriendelijk transport?

‘Ja, we werken in Frankijk al jaren met transportbedrijf Gargaud en met hen ontstond het idee om voor het vervoer van met name jonge kalveren een klimaatgestuurde, gesloten vrachtwagen aan te schaffen. Gargaud heeft die wagen aangeschaft en wij zetten er een vergoeding per kalf tegenover. In Frankrijk is dit een primeur en te vergelijken met de wagens die de VanDrie Group in Nederland gebruikt. Je hebt in Frankrijk soms flinke transportafstanden en het is er ook vaak warmer. Met deze vrachtwagens willen we een nieuwe standaard zetten.

Een recent door de VanDrie Group in Nederland ontwikkeld instructieboek over diervriendelijk laden, lossen en transporteren heb ik in het Frans laten vertalen. Dat gebruiken we nu in onze Franse organisatie en bij onze Franse kalverhouders. Dit is één van de voorbeelden hoe onze Nederlandse en Franse organisaties elkaar versterken. Andersom, als iets in Frankrijk wordt ontwikkeld, komt dit ook ter beschikking van onze Nederlandse vestigingen.

Het is echt van belang voor ons bedrijf om steeds te blijven verduurzamen én samen te werken met kalverhouders. Dan kun je topprestaties leveren.’