Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Wie we zijn

De VanDrie Group is een Nederlands familiebedrijf. Onze oprichter Jan van Drie sr. begon in de jaren ’60 van de vorige eeuw met het grootbrengen van kalveren die melkveehouders niet konden gebruiken voor de vervanging van de eigen melkveestapel.

Onze missie en ambities

De dierlijke eiwitketen speelt een cruciale rol in een duurzame wereld. Geproduceerd met aandacht en zorg en passend binnen een gevarieerd dieet, blijven dierlijke eiwitten van toegevoegde waarde. Daar geloven we echt in.

Onze strategie

Onze strategie is een invulling van onze missie en helpt onze gestelde ambities te realiseren. Het houdt rekening met de uitdagingen van nu en in de toekomst. Het bepaalt de koers van ons bedrijf richting 2025 en verder.

Onze dilemma's en lessen

Wij willen onze kernactiviteiten zo goed mogelijk uitvoeren. Daarbij komen we dilemma’s tegen die onze manier van werken of keuzes beïnvloeden.