Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Over VanDrie Group

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze missie en ambities

Onze missie

De dierlijke eiwitketen speelt een cruciale rol in een duurzame wereld. Geproduceerd met aandacht en zorg en passend binnen een gevarieerd dieet, blijven dierlijke eiwitten van toegevoegde waarde. Daar geloven we echt in. We sluiten als familiebedrijf onze ogen tegelijkertijd niet voor maatschappelijke behoeften en klantvragen. Daar anticiperen we op.

Onze missie is om maximale klantwaarde te creëren door onze unieke keten en tegelijkertijd verantwoordelijkheid te nemen voor onze mensen en onze impact op dier en klimaat.

Daar passen vanzelfsprekend ambities bij. Die focussen zich op drie aspecten: het familiebedrijf bestendigen, werken aan de duurzaamheidspositie en samenwerkingen aangaan.

  • Onze marktpositie versterken en de bekendheid van onze hoogwaardige producten wereldwijd blijven verbeteren.

  • Innoveren om onze keten duurzamer te maken.

  • Langetermijnpartnerships aangaan om verandering aan te jagen.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties helpen ons om focus te houden bij de uitvoering van onze missie en ambities. We hebben de volgende SDG-doelen omarmd.

Geen honger
Wij willen op een duurzame wijze levensmiddelen produceren. Om de groeiende wereldbevolking te voeden moet de voedselproductie efficiënter zonder ecosystemen aan te tasten. Dat verplicht ons om te ontwikkelen.

Waardig werk en economische groei
We dragen bij aan goed en waardig werk. We beschermen arbeidsrechten en bieden een veilige werkomgeving. We gaan voor inclusieve en duurzame economische welvaart. We willen van toegevoegde waarde zijn in elk land waarin onze bedrijven gevestigd zijn.

Industrie, innovatie en infrastructuur
We willen een veerkrachtig bedrijf zijn. We hebben technologische vooruitgang nodig om doelen over klimaat te behalen. We investeren in technologische ontwikkeling, onderzoek en innovatie. Dit doen we onder andere via R&D-inzet.

Verantwoorde productie en consumptie
Het maken van onze producten doen we onder het mom van ‘beter produceren met minder’. We dragen zorg voor duurzaam en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast beperken we voedselverspilling en afvalproductie via recyclage, hergebruik en preventie.

Klimaatactie
We verminderen onze negatieve impact door onze CO2-uitstoot te verlagen. We willen de bewustwording tot klimaatactie vergroten – in elke schakel van onze keten.

Partnerschap om doelen te bereiken
Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen. We werken daarom actief samen met onze stakeholders op allerlei niveaus. We willen impact maken via doeltreffende maatschappelijke partnerschappen.