Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze resultaten

Wij vinden het belangrijk om te laten zien wat we in 2021 hebben gedaan. Onze resultaten lees je in onderstaande tabel en in de volgende hoofdstukken, vernoemd naar onze beleidspijlers.

Onze marktpositie

Als voedingsmiddelenproducent moeten we voldoen aan maatschappelijke eisen.

Duurzaamheid

De activiteiten van onze bedrijven hebben impact op het milieu en het klimaat. Met innovatie en samenwerking door de hele keten focussen we op het sluiten van kringlopen en het verduurzamen van productieprocessen.

Diergezondheid en dierenwelzijn

Wij willen diergezondheid en dierenwelzijn in de gehele keten borgen door dieren met zorg te behandelen.

Voedselveiligheid

Of het nu feed of food is, ieder product dat onze keten verlaat moet van hetzelfde hoge kwaliteitsniveau zijn. Veilige producten leveren, is over de hele wereld de basisnorm die afnemers en consumenten aan ons als levensmiddelenproducent stellen.

Goed werkgeverschap

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Zonder hen zijn we niet in staat onze mooie producten te maken. Het is daarom van belang dat we werknemers weten aan te trekken, behouden en op te leiden.