Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voorwoord

Beste lezer,

De enige constante is verandering. Zo zouden we de woorden kunnen interpreteren van de Griekse filosoof Heraclitus, die meende dat alle verschijnselen worden gekenmerkt door voortdurende verandering. Hij gebruikte hiervoor de woorden “Panta Rhei”, alles stroomt. Dat de wereld om ons heen continu aan verandering onderhevig is en dat die veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en bovendien vaker gepaard lijken te gaan met crisissituaties, zal niemand ontgaan.

Het jaar 2022 werd ook gekenmerkt door vele crises: asiel-, energie-, klimaat-, stikstof- en een wooncrisis, eigenlijk te veel om op te noemen. Een crisis laat zich als volgt definiëren: extreme - deels onverwachte - veranderingen die zouden kunnen leiden tot noodsituaties waarbij het functioneren van een stelsel ernstig verstoord raakt. Als je dit goed tot je door laat dringen dan lijkt het wel of onze veilige wereld op instorten staat. Helaas raken vele van de genoemde crises ook aan onze mooie agrarische sector.

Als schakel in een grote voedselproductie keten, merkt de VanDrie Group de impact van al deze crises op mensen die werkzaam zijn in de agrarische sector. Het is een onzekere tijd voor veel ondernemers. Het beleid van het kabinet leidt tot twijfels bij veel veehouders over het voortbestaan van hun bedrijf. En dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor alle aanpalende sectoren. Plannen voor grootse veranderingen en nieuw beleid zullen in de toekomst leiden tot een herstructurering in de sector. Maar hoe deze veranderingen er precies uit gaan zien, is vooralsnog onduidelijk.

Met al deze crises en de blijvende stroom aan beleidsvoorstellen voor grote systeemveranderingen, zien we een duidelijke roep richting de overheid om de mens achter de burger (én boer) niet uit het oog te verliezen. Zodra beoogde veranderingen meer een papieren en soms zelfs ideologische werkelijkheid lijken te worden dan verliest men in hoog tempo het commitment van de stakeholders waar het om gaat: mensen werkzaam in de sector die, als ze zich gehoord voelen, van binnenuit veranderingen kunnen en willen bewerkstelligen.

Wij, als VanDrie Group, zijn net als vele agrarische ondernemingen een prachtig familiebedrijf. Kenmerkend voor familiebedrijven is dat de mens wél centraal staat, of dit nu de klant, leverancier, medewerker of ondernemer is. Samen zorgen ze voor succes en alleen samen kunnen ze zich inzetten om veranderingen teweeg te brengen en zo crises het hoofd te bieden. Geen wollige beleidsvisies of transitiemanagement rapporten, maar juist de vele voeten in de klei en de toewijding van de medewerkers maken het mogelijk om – óók in tijden van crisis - verantwoord te kunnen ondernemen.

Met al deze crises en de blijvende stroom aan beleidsvoorstellen voor grote systeemveranderingen, zien we een duidelijke roep richting de overheid om de mens achter de burger (én boer) niet uit het oog te verliezen

We blijven daarom juist nu voorop lopen en onszelf elke dag verbeteren. In 2022 is het routeplan ‘Goede zorg voor het kalf’ van de melkvee- en kalverhoudersector gelanceerd, waaraan wij als partner een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd. De intensievere samenwerking in de keten draagt bij aan verbetering van diergezondheid en dierenwelzijn. Zo is er een project gestart in samenwerking met professionals uit de hele keten waarin de gezondheidsstatus van het kalf leidend is voor welke stappen op welk moment worden gezet. De verwachting is dat de ziektelast en het antibioticagebruik daarmee verder worden teruggedrongen.

Vanaf deze plek wil ik graag onze klanten, leveranciers en partners danken voor de prettige samenwerking met de VanDrie Group in 2022. Een speciaal woord van dank gaat uit naar mijn collega’s die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes van de VanDrie Group. Samen blijven we bouwen aan een goede positie van ons mooie familiebedrijf, met een fundament gebaseerd op vertrouwen zodat mensen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en zo bijdragen aan veranderingen die ertoe doen. Verandering is van alle tijden maar de wijze waarop kunnen wij samen beïnvloeden.                                 

Panta Rhei, alles stroomt.

Ik wens je veel leesplezier toe!

Ruth Bouwstra
Director Corporate Quality
14 juli 2023

Vragen of opmerkingen kunnen worden gestuurd naar contact@vandriegroup.com