Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De kracht van de keten

MVO-jaarverslag 2020

Voorwoord

Lang dacht men dat zwarte zwanen niet bestonden. Zwanen horen wit te zijn. Maar men had geen gelijk. Zwarte zwanen bestaan wél. Econoom Nassim Nicholas Taleb introduceerde in 2008 de ‘zwarte zwaan’ als metafoor voor situaties die volstrekt onvoorstelbaar zijn. Gebeurtenissen die desondanks wel gebeuren en vervolgens ook gigantische effecten hebben. Wellicht was de wereldwijde Covid-19 pandemie geen échte zwarte zwaan. Pandemieën zijn in meer en mindere mate vaker voorgekomen. Maar de gevolgen van Covid-19 zijn wel ongekend.

Lees verder

VanDrie Group in drie delen

Een uniek familiebedrijf

->

De wereld om ons heen

->

Voortgang MVO-doelen

->

Vandrie Group uitgedrukt in cijfers

Kerncijfers
uit 2020

->

Model van waardecreatie

->

Onze missie:

Maximale klantwaarde creëren door onze unieke keten en tegelijkertijd verantwoordelijkheid nemen voor onze mensen en onze impact op dier en klimaat.

->

Zes interviews op basis van onze sdg-doelen

Vandrie Group in gesprek met...

Marcel van der Vliet en Iliana Axiotiades

Aan het woord zijn Marcel van der Vliet, Sales and Procurement Manager bij Van Drie Ingredients en voorzitter van CELCAA en Iliana Axiotiades, mede-bestuurslid van CELCAA en tevens secretaris-generaal van Coceral, over het belang van een ‘solide en voorspelbaar handelsklimaat’ voor de EU en de rest van de wereld.

->

Martijn Mellema en Jaap Alders

Voor HR-manager Jaap Alders en operationeel manager Martijn Mellema van T. Boer & zn was 2020 een jaar om niet snel te vergeten. Door de COVID-19-pandemie werden ze nog meer dan normaal voor belangrijke keuzes gesteld. Lees hier welke keuzes onze vleesverwerkende bedrijven tijdens de pandemie hebben gemaakt.

->

Wiebe Mulder en Gerard van Beek

Ontwikkelingen in wetgeving en maatschappelijke trends volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Dat vraagt van de sector niet alleen om een volgende versnelling in Research & Development (R&D), maar ook om meer samenwerking en kennisuitwisseling.

->

Bjorn Roelofs, Ruth Bouwstra en Jos van Arkel

Kwaliteit staat aan de basis van alle producten die de VanDrie Group levert. De samenwerking met onafhankelijke dierenartsen speelt daarbij een belangrijke rol. Een driegesprek over dierenwelzijn, diergezondheid, data en de kansen die dit biedt voor het benutten van de kracht van de keten.

->

Paulo de Waal

Op de Po-vlakte in Noord-Italië, de geboortegrond van de wereldberoemde Grana Padano en Parmigiano Reggiano, bevinden zich de drie vestigingen van Zoogamma. Wei, een reststroom die bij de productie van kaas vrijkomt, vormt de basis van de kalvermelkpoeders en zuivelgrondstoffen die de VanDrie dochter vervaardigt. Lees hoe Zoogamma steeds duurzamer produceert. 

->

Arjo Bronkhorst, Gerco van de Brug, Renger Hazeleger, Wouter Vermeulen

Jaarlijks rijden de vrachtwagens van vaste logistieke partners van de VanDrie Group zo’n drie miljoen kilometer. Sinds de eerste vracht, zo’n vijfentwintig jaar geleden, is er samen veel geleerd, ontwikkeld en verbeterd om de CO2-impact van deze vloot te reduceren. Een gesprek over het steeds slimmer en efficiënter inrichten van de logistieke stromen.

->

Onze mensen

Het mooiste moment van de dag wisselt met de leeftijd van de dieren: van een likkend kalf op de hand tot een tevreden groep dieren die languit in het hok ligt te slapen.

Bert van Middendorp - kalverhouder
->

Vandrie Group in vijf highlights

ONZE MARKTPOSITIE

We leggen actief verbinding met afnemers en consumenten, we vullen klantwensen in, we zetten in op het eco-design van onze producten (verbetering duurzaamheid), we spreiden risico’s op afzetkanalen.

->

DUURZAAMHEID

We beperken de impact op het milieu en de omgeving, we optimaliseren de grondstofstromen en voorkomen verspilling.

->

DIERGEZONDHEID EN DIERENWELZIJN

We borgen de intrinsieke waarde van dieren in de gehele keten en verbeteren de algemene diergezondheid en verlagen daarmee het antibioticagebruik.

->

VOEDSELVEILIGHEID

We gebruiken ons unieke tracking & tracing systeem en mitigeren risico’s op voedselveiligheidsinbreuken.

->

GOED WERKGEVERSCHAP

We leiden onze medewerkers op om tegemoet te komen aan de hoge maatschappelijke en wettelijke vereisten.

->