Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De kracht van de keten

MVO-jaarverslag 2022

Voorwoord

De enige constante is verandering. Zo zouden we de woorden kunnen interpreteren van de Griekse filosoof Heraclitus, die meende dat alle verschijnselen worden gekenmerkt door voortdurende verandering. Hij gebruikte hiervoor de woorden “Panta Rhei”, alles stroomt. Dat de wereld om ons heen continu aan verandering onderhevig is en dat die veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en bovendien vaker gepaard lijken te gaan met crisissituaties, zal niemand ontgaan.

Lees verder

VanDrie Group in drie delen

Een uniek familiebedrijf

->

De wereld om ons heen

->

Voortgang MVO-doelen

->

Vandrie Group uitgedrukt in cijfers

Kerncijfers
uit 2022

->

Onze waardeketen

->

Onze missie:

Maximale klantwaarde creëren door onze unieke keten en tegelijkertijd verantwoordelijkheid nemen voor onze mensen en onze impact op dier en klimaat.

->

Vijf interviews op basis van onze sdg-doelen

Vandrie Group in gesprek met...

Eline Vedder

Als LTO bestuurder was Eline Vedder voorzitter van de themagroep diergezondheid en dierenwelzijn. Zij werkte actief mee aan het routeplan ‘goede zorg voor het kalf’ dat in 2022 door gezamenlijk de melkvee- en kalversector is gelanceerd. Eline geeft inzicht in dit routeplan.

->

Roelinda Noorderink

Roelinda Noorderink staat als Human Resource Manager bij Alpuro en Navobi midden in de organisatie. In dit interview vertelt ze wat waardig werk voor haar betekent en hoe zij daar aan bijdraagt binnen de VanDrie Group.

->

Luca Valerani

Dierenarts Luca Valerani werkt voor het Italiaanse Zoogamma, onderdeel van de VanDrie Group en producent van zuivelgrondstoffen en kalvervoeder. Vanuit zijn gecombineerde functies van R&D-Manager, Veterinair voedingsdeskundige en Laboratoriummanager vertelt hij over zijn ervaringen.

->

Erik van Dronkelaar

Een structurele werkwijze, maar tegelijkertijd open staan voor nieuwe ideeën en oplossingen. Kalverhouder Erik van Dronkelaar geeft inzicht in hoe hij bijdraagt aan verantwoorde productie.

->

Eltjo Bethlehem 

Eltjo Bethlehem is businessmanager van het Calf Expertise Centre. Hij geeft inzicht in hoe dit centrum kennis en expertise uit de sector, overheid en kennisinstellingen gebundeld wordt voor een toekomstbestendige kalverhouderij in Nederland.

->

Onze mensen

Het fijne aan werken voor de VanDrie Group? Hier staat de mens echt centraal. 

Marco Ribbink
->

Vandrie Group in vijf highlights

ONZE MARKTPOSITIE

We leggen actief verbinding met afnemers en consumenten, we vullen klantwensen in, we zetten in op het eco-design van onze producten (verbetering duurzaamheid), we spreiden risico’s op afzetkanalen.

->

DUURZAAMHEID

We beperken de impact op het milieu en de omgeving, we optimaliseren de grondstofstromen en voorkomen verspilling.

->

DIERGEZONDHEID EN DIERENWELZIJN

We borgen de intrinsieke waarde van dieren in de gehele keten en verbeteren de algemene diergezondheid en verlagen daarmee het antibioticagebruik.

->

VOEDSELVEILIGHEID

We gebruiken ons unieke tracking & tracing systeem en mitigeren risico’s op voedselveiligheidsinbreuken.

->

GOED WERKGEVERSCHAP

We leiden onze medewerkers op om tegemoet te komen aan de hoge maatschappelijke en wettelijke vereisten.

->