Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De kracht van de keten

MVO-jaarverslag 2021

Voorwoord

Alhoewel we hadden gehoopt dat het Covid-19-jaar beperkt bleef tot 2020 ervoeren we dat 2021 onverminderd in teken stond van de wereldwijde pandemie. Dat heeft veel van onze dochterondernemingen en alle medewerkers gevraagd; want terug naar het oude normaal lukte gewoonweg niet. Sowieso lijkt onze wereld aan sterke verandering onderhevig. De stikstofcrisis in Nederland houdt ons namelijk flink in de greep. De keten is onze kracht, zeggen we vaak. Maar we beseffen terdege dat de keten op dit moment kwetsbaar is.

Lees verder

VanDrie Group in drie delen

Een uniek familiebedrijf

->

De wereld om ons heen

->

Voortgang MVO-doelen

->

Vandrie Group uitgedrukt in cijfers

Kerncijfers
uit 2021

->

Model van waardecreatie

->

Onze missie:

Maximale klantwaarde creëren door onze unieke keten en tegelijkertijd verantwoordelijkheid nemen voor onze mensen en onze impact op dier en klimaat.

->

Zes interviews op basis van onze sdg-doelen

Vandrie Group in gesprek met...

Karel van Westreenen

Sinds 2021 kan Ameco door aanpassingen in het productieproces en het kwaliteitsborgingsysteem deze weideganggarantie op grotere schaal afgeven. Maar werkt het bedrijf ook actief aan het versterken van de inkomenspositie van melkveehouders. Volgens operationeel directeur Karel van Westreenen een mooie ontwikkeling voor de boer, de klant én Ameco. We gaan met hem in gesprek.

->

Jan Snijders, Sem Pieper en Bert Bosveld

Sem Pieper, productiemedewerker Ekro en Bert Bosveld, expeditiemedewerker ESA, doorlopen bij Jan Snijders van SVO momenteel een aantal niveaus van de mbo-vakopleiding ‘medewerker versindustrie’. Gedrieën vertellen zij over hun drijfveren.

->

Emma Teuling, Derk van Manen en Eelke van der Wal

Eelke van der Wal, onderzoeker bij de VanDrie Group, vertelt samen met Emma Teuling, projectmanager protein technology bij NIZO food research en Derk van Manen, manager Quality, Nutrition and Research bij Duynie Group, over het gezamenlijke onderzoek naar het geschikt maken van alternatieve plantaardige reststromen voor kalvermelk.

->

Henk Flipsen

Als directeur van de Nederlandse Vereniging van Diervoederindustrie, oftewel Nevedi, ziet Henk Flipsen de ontwikkelingen over duurzame diervoederproductie van dichtbij. In gesprek over de rol van de diervoedersector in een verantwoorde voedselproductie.

->

Hans Blonk

In 2021 is de VanDrie Group gestart met het nog beter in kaart brengen van de milieueffecten van haar bedrijfsactiviteiten en producten. Ze heeft daarbij de hulp ingeroepen van Blonk Consultants die zich hier in specialiseert. Directeur Hans Blonk vertelt hier meer over.

->

Gerjan van Drie

Gerjan van Drie, mede-vertegenwoordiger van de derde generatie van het familiebedrijf, is sinds 2018 verantwoordelijk voor de houderij van Van Drie France. Hij vertelt over zijn ervaringen.

->

Onze mensen

Werken aan mooie en kwalitatieve producten, dat maakt mijn werk uitdagend en afwisselend. 

Aniko Kover
->

Vandrie Group in vijf highlights

ONZE MARKTPOSITIE

We leggen actief verbinding met afnemers en consumenten, we vullen klantwensen in, we zetten in op het eco-design van onze producten (verbetering duurzaamheid), we spreiden risico’s op afzetkanalen.

->

DUURZAAMHEID

We beperken de impact op het milieu en de omgeving, we optimaliseren de grondstofstromen en voorkomen verspilling.

->

DIERGEZONDHEID EN DIERENWELZIJN

We borgen de intrinsieke waarde van dieren in de gehele keten en verbeteren de algemene diergezondheid en verlagen daarmee het antibioticagebruik.

->

VOEDSELVEILIGHEID

We gebruiken ons unieke tracking & tracing systeem en mitigeren risico’s op voedselveiligheidsinbreuken.

->

GOED WERKGEVERSCHAP

We leiden onze medewerkers op om tegemoet te komen aan de hoge maatschappelijke en wettelijke vereisten.

->