Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze waardeketen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

De VanDrie Group voegt waarde toe in haar keten door gebruik te maken van de input en zo hoogkwalitatieve producten te maken die van toegevoegde waarde zijn voor haar stakeholders. Op de lange termijn wil de VanDrie Group bijdragen aan de voor haar belangrijke SDG’s. Belangrijke waarden bij alles wat de VanDrie Group doet zijn: betrokkenheid, one-step-ahead, verantwoordelijkheid en oog voor kwaliteit.

Input

Menselijk Kapitaal

Bij ons werken 4350 medewerkers. Dit zijn 2620 in dienst en 1730 inleenmedewerkers.

Productie
Faciliteiten en
Infrastructuur

Wij hebben in totaal 22 productielocaties en 31 kantoor-
voorzieningen. We werken samen met 1.100 kalverhouders.

Natuurlijke grond­stoffen

Wij gebruiken 276 miljoen kwh elektriciteit,
80 miljoen m3 gas
en 4 miljoen m3
water bij onze productie.

Dieren

Bij het produceren van vlees, vormen dieren het gebruikte ‘kapitaal

Wetenschap­pelijke kennis

Via R&D
wordt kennis, vakmanschap en innovatie ingebracht.

Sociaal kapitaal

Toeleveranciers, businesspartners en andere stakeholders.

Financieel kapitaal

Output

Zuivel­grondstoffen

270.000 ton zuivelgrondstoffen geproduceerd
200.000 ton zuivelgrondstoffen verhandeld

We maken zelf zuivelgrondstoffen én handelen daarin. Dit doen Melkweg (NL), Zoogamma (IT), Serum Italia (IT), Eurolat (DE) en Schils Food (NL). De zuivelgrondstoffen (zoals magere melkpoeder, weivetten en WPC worden gebruikt voor allerlei soorten van voedsel- en dranktoepassingen. Denk aan melkdranken, yoghurts, desserts, consumptie-ijs, suikergoed, bakkerijproducten en sportvoeding. De producten gaan voornamelijk naar zuivelproducenten, levensmiddelenfabrikanten  en importeurs van zuivelproducten. 

Diervoederproductie

450.000 ton kalvermelk geproduceerd
440.000 ton muesli geproduceerd

Tentego (NL), Navobi (NL), Alpuro (NL), Schils (NL), Brons (NL), Alpuro Breeding (NL), Zoogamma (IT) en Kalmi Italia (IT) maken en verhandelen diervoeders. We maken vele verschillende soorten: naast kalvermelk, muesli, krachtvoeders worden ook producten voor lammeren, zeugen, biggen en pluimvee gemaakt. De producten worden zowel onder eigen merknaam als in klanteigen verpakking (private label) verkocht en gaan zowel naar eigen kalver-/veehouders binnen de VanDrie Group als derden.

Kalver­houderij

1,5 miljoen kalveren opgenomen
in onze integratie

Van Drie bv (NL), Van Dam (NL), Sobeval (FR), Vals (FR) en Van Drie Kalverhouderij (BE) zorgen voor de aankoop en selectie van kalveren. Vanuit de organisaties worden kalverhouders door eigen specialisten, rayonbeheerders, begeleid op het gebied van diergezondheidszorg, voedering en management.

Kalfsvlees­productie

258.000 ton kalfsvlees geproduceerd

T. Boer & zn (NL), Ekro (NL), ESA (NL), Sobeval (FR) en Tendriade (FR) maken kalfsvlees. Frankrijk, Italië en Duitsland zijn de grootste afzetmarkten voor kalfsvlees. De kalfsvleesproducten zetten wij af naar de (vlees)groothandel, detailhandel, supermarkten, slagerijen, hotels, restaurants, cruiseliners, cateraars, industrie, farmacie en de institutionele markt. We hanteren de volgende (merk)concepten voor kalfsvlees: VanDrie Controlled Quality Veal, Peter’s Farm, Vitender en Friander. In Frankrijk liggen de merken Finesse de Veau en Tendriade in de schappen. Daarnaast hebben we twee conveniencelijnen: JAN en Gourmet.

Rundvlees­productie

37.000 ton rundvlees geproduceerd

Ameco (NL) produceert rundvlees. Het bedrijf richt zich daarbij op het oer-Hollandse dubbeldoel melkrund. De rundvleesproducten gaan naar retail, horeca en foodservice.

Kalfsvellen

1,3 miljoen kalfsvellen verwerkt

Oukro (NL) verwerkt kalfsvellen. Het merendeel van deze kalfsvellen gaat naar Italië. De kalfsvellen vinden vervolgens hun weg naar leerlooierijen en producenten van schoenen, tassen en kleding.

Marketing en promotie

+/- 159 miljoen consumenten bereikt

Via de Stichting Promotie Kalfsvlees (SPK) (NL) voeren we zelf de marketing en promotie van onze producten uit.  

Outcomes

Korte termijn

Klanten

Hoogkwalitatieve producten

Medewerkers

Betrokkenheid, goede opleidingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden

Financiers

Stabiele risk-return en ontwikkelingsimpact.

Toeleveranciers, businesspartners

Omzet en andere financiele voorwaarden.

Lange termijn