Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Over VanDrie Group

Wie zijn we?

De VanDrie Group is een Nederlands familiebedrijf met zestig jaar aan historie. In de vroege jaren 60 van de vorige eeuw kocht Jan van Drie senior zijn eerste kalf bij een melkveehouder. Zijn keuze bleek niet zonder succes. Al snel volgden meer kalveren die melkveehouders niet gebruikten als vervanging van de eigen melkveestapel. In de jaren die volgden groeiden de activiteiten van Jan van Drie senior uit tot de VanDrie Group zoals we die nu kennen.

29 bedrijven

Onder de holding van de VanDrie Group vallen tegenwoordig 29 hoofddeelnemingen met vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Duitsland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Mijdrecht (NL). De VanDrie Group zet jaarlijks € 2,754 miljard om. In 2022 werkten er circa 4.250 medewerkers voor de VanDrie Group, waaronder een deel inleenmedewerkers..

Ketenintegratie

Het grootbrengen van kalveren is inmiddels niet meer de enige activiteit van de VanDrie Group. De werkzaamheden kenmerken zich tegenwoordig als ketenintegratie: de VanDrie Group heeft alle schakels van de productie in eigen beheer. De hoofddeelnemingen produceren kalfs- en rundvlees, diervoeders, zuivelgrondstoffen en kalfsvellen. Andere belangrijke activiteiten zijn de handel in zuivelproducten voor industrieel gebruik en het adviseren van melkveehouders bij de opfok van hun kalveren.

 

Zuivelgrondstoffen

Diervoeder

Houderij

Kalfsvlees

Rundvlees

Vellen

Producten

Weipoederconcentraten (WPC) en andere weiderivaten geschikt voor food en feed en handel daarin.

Kalvermelk, muesli, voeders voor biggen, lammeren, zeugen, pluimvee en opfokkalveren, weivetkernen

Specialistische begeleiding kalverhouders

Vlees en bijproducten

Vlees en bijproducten

Kalfsvellen

Hoofd-deelnemingen

Eurolat, Zoogamma, Serum Italia, Schils Food, Melkweg

Zoogamma, Schils, Brons, Tentego, Alpuro, Navobi, Alpuro Breeding, Cima Breeding

Van Dam, Van Drie kalverhouderij, Van Drie France, Van Drie

Tendriade, Sobeval, ESA, Ekro, T. Boer & zn

Ameco

Oukro

Bedrijfsoperatie in landen

Nederland, Duitsland, Italië

Nederland, Italië

Nederland, België, Frankrijk, Italië

Nederland, Frankrijk

Nederland

Nederland

Merken

Onder eigen merknaam of private label

Onder eigen merknaam of private label

N.v.t.

VanDrie Quality Veal, Vitender, Friander, Tendriade, Finesse de Veau, Joviander, Jan, Peter’s Farm

Ameco, Premium select, Superieur Select

N.v.t.

Klanten

Levensmiddelenfabrikanten, zuivelproducenten en importeurs van zuivelproducten

Eigen integratie, veehouders

Kalverhouders

Groothandel, detailhandel, supermarkten, slagerijen, hotels, restaurants, cruiseliners, cateraars, industrie, farmacie en de institutionele markt

Groothandel, retail, foodservice, verwerkende industrie

Looierijen, producenten van lederwaren

Belangrijkste afzetregio’s

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Europa

Nederland, België, Italië en Frankrijk

Duitsland, Frankrijk en Italië

Nederland, Duitsland, Spanje

Italië, Frankrijk, China

Medewerkers (excl. Inleen)

99

549

119

1744

73

33

Bestuur en besluit

De volledige eigendom van het bedrijf ligt tot op heden nog steeds bij de familie Van Drie. De directie van de VanDrie Group telt tien personen, bestaande uit de drie aandeelhouders aangevuld met afgevaardigden uit de diverse hoofddeelnemingen en de afdelingen kwaliteit en corporate affairs. Onder voorzitterschap van de algemeen directeur ontwikkelt de directie de strategie van het bedrijf en neemt het besluiten over algemene concernaangelegenheden. De focus ligt daarbij op het creëren van langetermijnwaarde. In de besluitvorming wordt daarom zowel de economische als sociale en natuurlijke impacts van beslissingen overwogen. De directie is eindverantwoordelijk voor de acties en besluiten binnen de VanDrie Group en accordeert de externe rapportage over het gevoerde beleid van het bedrijf. Alle directieleden zijn voor onbepaalde tijd aangesteld.

Naast de directie kent de VanDrie Group diverse andere bestuurscolleges waaronder de management-, operationele en quality and assurance-teams per bedrijf of ketenschakel. Het bedrijf kent geen toezichthoudende of adviserende organen. In de GRI-lijst staat meer informatie over de rol en de invulling van het bestuur van de VanDrie Group.

 

2021

2020

2019

Omzet

2,754 miljard euro

2,316 miljard euro

2,397 miljard euro

Resultaat

130,5 miljoen euro

74,8 miljoen euro

77,3 miljoen euro

Marge

4,7%

3,2%

3,2%

Verdeling omzet

NL: 13,1%
EU (excl. NL): 68%
Buiten EU: 18,1%

  

Eigen vermogen

988,5 miljoen euro

  

Europees marktaandeel: ±28%

  

20% gender diversiteit in hoofddirectie

28% gender diversiteit totale organisatie

 

Bijdrage lonen, salarissen en sociale lasten 2021: 229,7 miljoen euro