Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Over VanDrie Group

Onze missie en ambities

Bij de VanDrie Group draait alles om de unieke keten. Hierin maken we onze kwaliteitsproducten: kalfs- en rundvlees, diervoeders, zuivelgrondstoffen en kalfsvellen. Als leidend bedrijf in de Nederlandse keten van dierlijk eiwit geloven we dat wij moeten bijdragen aan de verduurzaming van de veehouderij. We streven daarom naar het realiseren van langetermijnwaarde voor onze klanten, terwijl we verantwoordelijk handelen richting onze planeet en de samenleving. Daarin zoeken we de samenwerking met onze stakeholders.

Onze missie luidt als volgt:

Maximale klantwaarde creëren door de keten heen en tegelijkertijd verantwoordelijkheid nemen voor onze mensen en de impact op dier en klimaat

Innovatie is voor ons een belangrijke drijfveer. Wij zijn ervan overtuigd dat door innovaties de keten duurzaam verbetert en dat we hiermee nog veel waarde kunnen realiseren voor onze hoofddeelnemingen en de boeren met wie we samenwerken.

Onze ambities

We zien genoeg uitdagingen om ons bedrijf en ons bedrijfsmodel financieel wendbaar te houden en groener te maken. Onze negatieve impact moet kleiner. Vanuit onze missie willen we de VanDrie Group verantwoordelijk en duurzaam voortzetten. Onze ambities zijn: 

  • onze marktpositie versterken en de bekendheid van onze hoogwaardige producten wereldwijd blijven verbeteren;

  • innoveren om onze keten duurzamer te maken;

  • langetermijnpartnerships aangaan om verandering aan te jagen.

Onze ambities sluiten aan bij verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Geen honger
Wij willen op een duurzame wijze levensmiddelen produceren. Om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden, moet voedsel efficiënter geproduceerd worden, zonder ecosystemen aan te tasten. Daarmee verplichten we onszelf om te ontwikkelen.

Waardig werk en economische groei
We dragen bij aan goed en waardig werk. We beschermen arbeidsrechten en bieden een veilige werkomgeving. We gaan voor inclusieve en duurzame economische welvaart. We willen van toegevoegde waarde zijn in alle landen waarin onze bedrijven gevestigd zijn.

Industrie, innovatie en infrastructuur
We willen een veerkrachtig bedrijf zijn. We hebben technologische vooruitgang nodig om klimaatdoelen te behalen. We investeren in technologische ontwikkeling, onderzoek en innovatie. Dit doen we onder andere via R&D-investeringen en -inzet.

­

Verantwoorde productie en consumptie
Het maken van onze producten doen we met als motto ‘beter produceren met minder’. We dragen zorg voor duurzaam en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast beperken we voedselverspilling en afvalproductie via recyclage, hergebruik en preventie.

Klimaatactie
We verminderen onze negatieve impact door onze CO2-uitstoot te verlagen. We willen de bewustwording tot klimaatactie vergroten, in elke schakel van onze keten.