Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voortgang MVO-doelen

Goed werkgeverschap

Ons beleid

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Zonder hen zijn we niet in staat onze mooie producten te maken of diensten te leveren. Het is daarom van belang dat we werknemers weten aan te trekken, te behouden en op te leiden. Als werkgever hebben we daarnaast de verantwoordelijkheid om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van hen te waarborgen.

Veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers

Het creëren van een gezonde en veilige arbeidsomgeving voor alle VanDrie-medewerkers door continu veiligheid, welzijn en werkomstandigheden te verbeteren.

Het handhaven en bevorderen van de veiligheid, gezondheid en welzijn van onze mensen is een belangrijk uitgangspunt. Een indicator om vast te stellen hoe het onze medewerkers vergaat, is het ziekteverzuim. In 2022 lag dit verzuim op een percentage van 6,0 procent. In 2021 was dit in vergelijking 6,2 procent en in 2020 6,1 procent. Dit leert ons dat het ziekteverzuim in onze organisatie licht afgenomen is. In 2022 hebben twee zwaar letsel ongevallen plaatsgevonden. Dat is impactvol voor de slachtoffers en doet ook iets met de collega’s. Vanzelfsprekend zijn deze ongevallen gemeld en heeft er extern onderzoek plaatsgevonden. Alle ongevallen, bijna-ongevallen en risicovolle situaties moeten wij melden bij de overheid. Via eigen Risico- en Inventarisatie Evaluaties (RI&E) zetten we acties in die effectief ongevallen en risico’s daarop moeten voorkomen.

Een aanzienlijk deel van de werkzaamheden in onze productieomgevingen is zwaar werk. We investeren daarom in robots en automatisering die routinematige taken overnemen, hierdoor kunnen we de fysieke belasting bij werknemers verminderen. In 2021 hebben we in samenwerking met Universiteit Twente twee PhD-onderzoeksplekken gecreëerd om de kansen en mogelijkheden van automatisering in onze vleesproductie in kaart te brengen. Dit onderzoek liep door in 2022.

Kompas

Een goede werkomgeving kenmerkt zich niet alleen door veilige arbeidsomstandigheden maar ook samen te werken met betrokken collega's, die met plezier naar hun werk gaan. En dat je je op de werkvloer veilig voelt en met respect wordt bejegend. We delen actief met medewerkers ons kompas. In dit kompas staat beschreven wie de VanDrie Group is en wat wij doen, maar zegt ook iets over de gedragsregels die we naar elkaar willen hanteren. We verwachten van al onze medewerkers dat zij in het werk handelen naar onze waarden: betrokken, ‘one step ahead’, met oog voor kwaliteit en verantwoordelijk. Daarbij is geen ruimte voor pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en andere wederrechtelijke gedragingen. In onze bedrijven zijn vertrouwenspersonen aangesteld en via de SpeakUp-lijn kunnen daarnaast anoniem potentiële misstanden worden gemeld. In 2022 zijn 4 meldingen gedaan bij vertrouwenspersonen en zijn 0 meldingen bij SpeakUp gedaan.

Aantrekken, behouden en opleiden van onze werknemers

Het aantrekken, behouden en waarderen van (inleen)medewerkers door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en voldoende trainingsmogelijkheden te bieden.

Door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en voldoende opleidingsmogelijkheden te bieden willen we vakbekwame medewerkers aantrekken, behouden en opleiden.

In 2022 werkten 4.350 medewerkers bij ons, zowel vast personeel als inleenmedewerkers. Binnen onze bedrijven is heel veel kennis en vakmanschap aanwezig, maar ook blijvend nodig. Dit bevorderen wij door in samenwerking met vakopleiders, zoals SVO Vakopleiding Food, op maat gemaakte cursussen en opleidingen aan te bieden aan medewerkers of jongeren te begeleiden in werk- en leertrajecten.

Erkend leerbedrijf

De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht MBO-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. De vier vleesverwerkende bedrijven in Nederland zijn erkend als officiële leerbedrijven, evenals Labora, Navobi, Alpuro, Alpuro Breeding en Schils. Het opleiden van studenten vinden wij een leuke en dankbare manier om leergierige en gemotiveerde krachten in huis te halen. Veel studenten blijven na hun opleiding aan onze organisatie verbonden. Studenten brengen een frisse kijk op het bedrijf en actuele kennis en nieuwe inzichten mee. We bieden daarom ook volop stages aan. In 2022 boden we plaats aan 47 stagiairs.

Eind 2022 is aan medewerkers een extra eindejaarsdotatie verstrekt om tegemoet te komen aan de stijgende energiekosten en inflatie.