Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Gelijk
Alhoewel afgelopen jaren de aandacht voor dit onderwerp sterk toenam, wordt deze trend nu als stabiel beoordeeld en het risico op inbreuken op onwaarschijnlijk. Het potentiële risico wordt ingeschat op klein.