Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voorwoord

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Alhoewel we hadden gehoopt dat het Covid-19-jaar beperkt bleef tot 2020 ervoeren we dat 2021 onverminderd in teken stond van de wereldwijde pandemie. Dat heeft veel van onze dochterondernemingen en alle medewerkers gevraagd; want terug naar het oude normaal lukte gewoonweg niet. Sowieso lijkt onze wereld aan sterke verandering onderhevig. De stikstofcrisis in Nederland houdt ons namelijk flink in de greep. De keten is onze kracht, zeggen we vaak. Maar we beseffen terdege dat de keten op dit moment kwetsbaar is.

Ondanks de uitdagingen die we in 2021 zagen en die we nu nog steeds zien, zijn we erin geslaagd om trouw te blijven aan onze principes en op een verantwoorde manier te ondernemen. Door veerkrachtig te zijn. Wie een boekhandel binnenloopt of online opzoek is naar een aansprekend managementboek komt de term ‘veerkracht’ veelvuldig tegen. Niet alleen literatuur maar ook de dagelijkse praktijk laat zien dat elke keer als we staan voor momenten van onzekerheid, risico of verlies tegelijkertijd de kans ontstaat hier van te leren. We zien dat we tegenspoed kunnen gebruiken voor het toepassen van nieuwe werkwijzen, routines of omgangsvormen of als wijze lessen meenemen. Veerkrachtige personen of organisaties accepteren feiten en situaties die zij niet kunnen veranderen en zijn tegelijkertijd oplossingsgericht, kunnen improviseren en kijken niet te veel achterom.

Alhoewel we er niet heel bewust van zijn, maakt veerkracht een wezenlijk onderdeel uit van onze identiteit. Ondanks tegenslagen zoals tijdelijke sluitingen van enkele dochterondernemingen in 2021, lockdowns en grote onzekerheden in de markt door oplopende grondstof-, transport- en energieprijzen hebben we positieve acties kunnen inzetten. In 2021 is de overname van Van Dam Beheer b.v. goedgekeurd en is blijvend geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van de organisatie. Toch maken we ons tegelijkertijd grote zorgen over het perspectief voor agrarisch Nederland. Dat komt door het stikstofbeleid dat door Kabinet Rutte IV is gepresenteerd. We vinden de uitgangspunten van dit beleid niet deugdelijk en we zien de grote impact voor agrarische ondernemers en het platteland. We zullen zullen blijven strijden voor een gedegen en duurzame toekomst voor de landbouwsector in Nederland.

Zo'n duurzame sector betekent wel dat je moet blijven ontwikkelen. In dit MVO-verslag laten we zien wat onze acties en resultaten zijn geweest voor onze strategische pijlers: onze marktpositie, voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn, duurzaamheid en goed werkgeverschap.

Tegelijkertijd grijpen we de kans aan om vooruit te kijken. Want hoe ontwikkelen we als organisatie adaptieve strategieën om uitdagingen aan te gaan en de continuïteit van ons familiebedrijf veilig te stellen? We zijn op dit moment hard bezig om onze duurzaamheidsprestaties beter inzichtelijk te maken. Zo willen we in de toekomst nog beter en transparanter rekenschap geven van onze ecologische bijdrage, zowel in positieve als negatieve zin.

Ik wil onze klanten, leveranciers en samenwerkingspartners bedanken voor hun samenwerking met de VanDrie Group in 2021. Ik wil ook mijn dank uitspreken aan mijn collega’s voor hun onvermoeide inzet en harde werk in moeilijke omstandigheden. Onze strategische inzet en focus op verbetering, kwaliteit en innovatie zet de VanDrie Group komende jaren onverminderd voort. Dit vermogen, gesteund door de veerkracht en wendbaarheid van de organisatie, zal helpen om een waardevolle impact te maken op een duurzame veehouderij en de dierlijke eiwitketen waarin de VanDrie Group actief is. Zo blijven we waarde toevoegen voor klanten, kalverhouders, medewerkers en de andere stakeholders waarmee we samenwerken.

Heb je vragen of opmerkingen over dit MVO-rapportage dan kun je die naar ons sturen via contact@vandriegroup.com

Ik wens je veel leesplezier toe.

Marijke Everts
Director Corporate Affairs
30 juni 2022

NB. Lees voor een update over de ontwikkelingen na balansdatum het hoofdstuk 'Scope'.