Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De wereld om ons heen

Trends en ontwikkelingen

De impact voor de VanDrie Group

De drie uitdagingen voor een duurzaam voedselsysteem – te weten voedselzekerheid, deugdelijk levensonderhoud in de keten en verbetering van de milieuduurzaamheid – kennen technologische, politieke, sociale en economische elementen die de strategie van de VanDrie Group sterk beïnvloeden.

Technologie

De VanDrie Group moet grote stappen maken om de operatie en de daarbij behorende processen CO2-neutraal te maken en stikstofemissies te minimaliseren. De gehele footprint van de waardeketen dient in lijn te worden gebracht met de mondiale doelstelling om klimaatverandering te beperken.

Gevolgen korte termijn: er moet geïnvesteerd worden in innovatie rond stalsystemen, circulair diervoeder en de supply chain
Gevolgen lange termijn: het vereist blijvende inzet en kosten om naar nul emissie te komen

Politiek

De komende jaren verwacht de VanDrie Group aanzienlijke politieke ingrepen op het gebied van het stimuleren van de eiwittransitie, het belasten van milieudruk en het verbeteren van het verdienmodel in de keten. Zekere overheidsregulatie op deze onderwerpen wordt als onvermijdelijk gezien.

Gevolgen korte termijn: verminderde marge in de gehele waardeketen, aangezien het bereiken van een meerwaardeprijs vanuit consumenten niet wordt verwacht.
Gevolgen lange termijn: uitdagingen voor een eerlijke verdeling van de kosten over de gehele keten en het incorporeren van true costprice-principe in het bedrijfsmodel van de VanDrie Group.

Sociaal

De VanDrie Group ziet een dilemma ontstaan nu de voedselprijzen en de inflatie hoog zijn en de toegang tot voedzame eiwitrijke producten voor diverse inkomensgroepen moeilijker is geworden en de wens om bepaalde maatschappelijke kosten van voedselproductie te verdisconteren in de prijs van consumentenproducten. Ook verwacht de VanDrie Group nadere regulatie op het gebied van arbeid van tijdelijke medewerkers.

Gevolgen korte termijn: hogere kosten voor zowel bijdrage aan maatschappelijke kosten als loon- en pensioensafdrachten. Minder flexibiliteit bij het inhuren van medewerkers en hogere noodzaak tot het realiseren van huisvesting voor die medewerkers.
Gevolgen lange termijn: blijvende urgentie om ketenkostprijs te drukken. Toenemende behoefte tot robotisering om arbeidstekorten op te vangen en uiteindelijk structureel arbeidskosten te verminderen.

Economisch

Met een afnemende dierlijke-eiwitconsumptie op Westerse markten, een overgang naar meer witvlees en verwachte ingrijpende overheidsmaatregelen zal de productie en afzetmarkt voor de VanDrie Group krimpen.

Gevolgen korte termijn: uitwerking van de plannen. De VanDrie Group schat in dat op korte en middellange termijn een krimp van het aantal kalverplaatsen in Nederland van 12,5 tot 15 procent reëel is. Dit zet mogelijk het resultaat van het bedrijf onder druk als er onvoldoende gekoerst wordt op het creëren van waarde in de keten.
Gevolgen lange termijn: vanwege vergrijzing en overheidsmaatregelen wordt een verdere krimp niet uitgesloten.

In het hoofdstuk Strategie en Onze Resultaten lees je meer over hoe wij invulling geven aan deze beïnvloedende elementen.