Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Over VanDrie Group

Onze strategie

De VanDrie Group is een Nederlands familiebedrijf dat met bevlogen innovatie en een groot gevoel voor verantwoordelijkheid is uitgegroeid tot een unieke keten. Als ketenregisseur willen we aan de hoogste normen voldoen en vooroplopen in de sector. Daarnaast willen we waarde creëren, voor onze klanten, de boeren met wie we samenwerken en de maatschappij. De kracht van onze keten benutten we door in te zetten op vijf strategische pijlers.

Onze marktpositie

We willen onze klanten kwalitatieve producten leveren, met hoge toegevoegde waarde en zo min mogelijk negatieve impact. Integer werken en met respect omgaan met mens en dier is in alles wat we doen een absoluut vereiste.

We zoeken telkens naar nieuwe markten of afzetkanalen waar wij met onze producten van toegevoegde waarde kunnen zijn en waar we bij kunnen dragen aan de vraag naar veilige en voedzame dierlijke eiwitten. Hiervoor leggen we actief verbinding met bestaande en potentiële afnemers en consumenten.

We zijn en gaan in dialoog met een keur aan stakeholders. Lokaal, zodat we weten welke thema’s op lokaal niveau belangrijk zijn en hierin kunnen samenwerken. Nationaal, om de grote thema's als klimaat en diergezondheid te kunnen adresseren en realiseren. Internationaal, om de Europese, maar ook mondiale vraagstukken in multilateraal verband adequaat te kunnen bespreken en oplossen.

Duurzaamheid

Als ketenregisseur jagen we de transitie naar een duurzamere sector aan. Dat doen we door binnen onze productieketen in te zetten op de maximale benutting van (alternatieve) grondstoffen en neven- en reststromen. Tegelijkertijd verduurzamen we productieprocessen. Zo geven we invulling aan de ambities voor een circulair landbouwsysteem. We passen slimme technologieën toe in onze bedrijven en ontwikkelen innovatieve oplossingen die emissies in de kalverhouderij terugdringen. Daarmee dragen we bij aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Diergezondheid en dierenwelzijn

We luisteren naar de wereldwijd toenemende maatschappelijke aandacht voor het verbeteren van dierenwelzijn in dierlijke-eiwitketens. Het is onze verantwoordelijkheid om de intrinsieke waarde en behoeften van kalveren in onze keten te garanderen.

We blijven kritisch op onze eigen handelswijze en verbeteren onszelf continu. We zoeken zelf én in samenwerking met melkvee- en kalverhouders en kennispartners naar manieren om de algemene diergezondheid te verbeteren en dierziekten terug te dringen. Hierdoor kunnen we het antibioticagebruik in onze keten verder reduceren.

Voedselveiligheid

Alhoewel het soms een vanzelfsprekendheid lijkt, is voeder- en voedselveiligheid een uitermate belangrijke strategische pijler voor ons als producent. We blijven investeren in kwaliteitszorg om deze veiligheid te garanderen.

Ons unieke kwaliteitssysteem Safety Guard helpt mee om binnen alle productieschakels de hoogste standaarden op het gebied van voedselveiligheid te borgen. Dit systeem ziet bijvoorbeeld toe op publieke en private normen en tracking & tracing van grondstoffen en producten. Zo kunnen we hoogwaardige, veilige en voedzame eiwitrijke producten leveren die afnemers van ons verwachten. Hiermee verkleinen we risico’s op voedselveiligheidsinbreuken en blijven we proactief vooroplopen op ontwikkelingen.

Goed werkgeverschap

Onze medewerkers zijn ons dierbaar. We willen een inclusieve werkplek bieden. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen en dat ze trots zijn op hun bijdrage in onze organisatie. Iedere medewerker verdient hiervoor erkenning.

Goed werkgeverschap beperkt zich niet tot de mensen die een vast arbeidscontract met de VanDrie Group hebben. We willen ook dat tijdelijke krachten zich thuis voelen binnen de VanDrie Group.