Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze resultaten

Wij vinden het belangrijk om te laten zien wat we in 2020 hebben gedaan. Onze resultaten lees je in onderstaande tabel en in de volgende hoofdstukken, vernoemd naar onze beleidspijlers.

Onze marktpositie

We willen onze klanten kwalitatieve producten leveren met zo min mogelijk negatieve impact. Daarom kijken we gericht hoe we onze keten en onze producten kunnen verbeteren. We luisteren naar vragen en eisen uit de markt en de maatschappij.

Duurzaamheid

Als ketenregisseur jagen we de transitie naar een duurzamere sector aan.

Diergezondheid en dierenwelzijn

We luisteren naar de wereldwijd toenemende maatschappelijke aandacht voor het verbeteren van dierenwelzijn in dierlijke eiwitketens. Het is onze verantwoordelijkheid om de intrinsieke waarde en behoeften van kalveren in onze keten te garanderen.

Voedselveiligheid

We benutten ons unieke kwaliteitssysteem Safety Guard om voeder- en voedselveiligheid in iedere schakel van onze productieketen te borgen.

Goed werkgeverschap

Onze medewerkers zijn ons dierbaar. We willen een inclusieve werkplek bieden.