Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze resultaten

Wij vinden het belangrijk om te laten zien wat we in 2022 hebben gedaan. Onze resultaten lees je in onderstaande tabel en in de volgende hoofdstukken, vernoemd naar onze strategische beleidspijlers.

Onze marktpositie

Ons beleid: Behoud van een goede financiële positie vinden wij belangrijk. Alleen zo kunnen we een duurzame toekomst voor ons familiebedrijf garanderen.

Duurzaamheid

Ons beleid: De activiteiten van onze bedrijven hebben impact op het milieu en het klimaat. Met innovatie en samenwerking door de hele keten willen we kringlopen sluiten en productieprocessen verduurzamen.

Diergezondheid en dierenwelzijn

Ons beleid: Diergezondheid en dierenwelzijn is in ons aller belang. Een dierwaardige houderij, gezonde kalveren, betere vitaliteit, goed transport, het voorkomen van stress en pijn zijn daarbij belangrijke thema’s.

Voedselveiligheid

Ons beleid: Ieder product dat onze keten verlaat, moet van hetzelfde hoge kwaliteitsniveau zijn. Dit geldt vanzelfsprekend voor zowel de food- als feedproducten.

Goed werkgeverschap

Het creëren van een gezonde en veilige arbeidsomgeving voor alle VanDrie-medewerkers door continu veiligheid, welzijn en werkomstandigheden te verbeteren.