Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze resultaten

Wij vinden het belangrijk om te laten zien wat we in 2022 hebben gedaan. Onze resultaten lees je in onderstaande tabel en in de volgende hoofdstukken, vernoemd naar onze strategische beleidspijlers.

Onze marktpositie

Behoud van een goede financiële positie vinden wij belangrijk. Alleen zo kunnen we een duurzame toekomst voor ons familiebedrijf garanderen.

Duurzaamheid

De activiteiten van onze bedrijven hebben impact op het milieu en het klimaat. Met innovatie en samenwerking door de hele keten willen we kringlopen sluiten en productieprocessen verduurzamen.

Diergezondheid en dierenwelzijn

Diergezondheid en dierenwelzijn is in ons aller belang. Een dierwaardige houderij, gezonde kalveren, betere vitaliteit, goed transport, het voorkomen van stress en pijn zijn daarbij belangrijke thema’s.

Voedselveiligheid

Ieder product dat onze keten verlaat, moet van hetzelfde hoge kwaliteitsniveau zijn. Dit geldt vanzelfsprekend voor zowel de food- als feedproducten. Het is de basisnorm die afnemers en consumenten aan ons als levensmiddelenproducent stellen.

Goed werkgeverschap

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Zonder hen zijn we niet in staat onze mooie producten te maken of diensten te leveren. Het is daarom van belang dat we werknemers weten aan te trekken, te behouden en op te leiden.