Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

SDG 8: Waardig werk en economische groei

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

In gesprek met …Roelinda Noorderink, HR Manager bij Alpuro en Navobi

Het belangrijkste in je werk is dat je op je plek zit en je veilig voelt.

Roelinda Noorderink, Human Resource (HR) Manager bij Alpuro en Navobi, beiden specialist in voeding van kalveren, werkt al bijna dertig jaar voor de VanDrie Group. Ze begon als secretarieel medewerker en kreeg binnen de organisatie de kans om zich te ontwikkelen tot haar huidige functie. Inmiddels richt ze zich volledig op alle facetten van HR. In dit interview vertelt ze wat waardig werk voor haar betekent en hoe zij daar aan bijdraagt binnen de VanDrie Group.

Roelinda, wat houdt goed werkgeverschap volgens jou in?

Roelinda: “Dat is een heel breed begrip, waar veel factoren bij komen kijken. Bij goed werkgeverschap gaat het voor mij met name om dat mensen op de juiste plek zitten. Dat ze plezier in hun werkzaamheden hebben en in een omgeving werken die fijn en veilig voelt. Daar ben je als werkgever voor een groot deel verantwoordelijk voor.”

Hoe zorgen jullie bij Alpuro en Navobi ervoor dat de werkomgeving door medewerkers als fijn wordt ervaren?

“We nemen iedereen mee in de ontwikkelingen van de organisatie. Onze sector en ons bedrijf bevinden zich in een veranderende omgeving. De medewerkers moeten weten dat de VanDrie Group zich daarvan bewust is en dat het bedrijf daarop inspeelt, zodat zij de zekerheid hebben dat het voortbestaan van de VanDrie Group geborgd is. Daarnaast betekent de beweging in de keten dat de werkzaamheden voor onze mensen veranderen. Dat kan een uitdaging vormen, zeker als iemand al jaren gewend is zijn of haar werk op een bepaalde wijze te doen.”

Hoe pak je dat aan?

“We communiceren intern heel veel. Zo verspreiden we wekelijks een nieuwsbrief waarin we over de actuele ontwikkelingen vertellen. Er zijn verschillende werkoverleggen en bij Navobi is een klankbordgroep. Die klankbordgroep wordt gevormd door een aantal medewerkers die iedere zes weken samenkomen met de plantmanager. In die overleggen leggen de leden van de klankbordgroep hun ideeën op tafel of ze brengen onderwerpen ter sprake waar de plantmanager vervolgens mee aan de slag gaat. Daarnaast wordt de klankbordgroep geïnformeerd over projecten of nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie. Zo creëren we betrokkenheid en dat wordt erg op prijs gesteld.”

‘In de klankbordgroep kunnen medewerkers hun eigen ideeën inbrengen. Dat wordt erg gewaardeerd, mensen voelen zich gehoord.’

Welke doorgroeimogelijkheden zijn er binnen Alpuro en Navobi?

“We richten ons op duurzame inzetbaarheid. We stimuleren onze mensen om zich, waar het kan, te blijven ontwikkelen. Deze ontwikkeling en scholing vindt plaats in de huidige functie of als doorgroeimogelijkheid naar een andere functie. Bij de wens om door te groeien naar een ander functie kijken we naar mogelijkheden binnen de hele VanDrie Group. Het komt ook weleens voor dat we samen met de medewerker tot de conclusie komen dat de mogelijkheden binnen onze organisatie ontoereikend zijn of dat hij of zij de VanDrie Group is ontgroeid. In dergelijke gevallen is het ons doel om altijd op een goede manier uit elkaar te gaan.”

Naast een fijne werkomgeving noem je veiligheid als belangrijke factor om je op je plek te voelen. Hoe draagt de VanDrie Group daaraan bij?

“Je kunt veiligheid op twee manieren interpreteren. In de eerste plaats gaat het om je veilig, vrij en vertrouwd te voelen op je werkplek. Mocht dat om de een of andere reden niet het geval zijn, dan is er altijd ruimte om naar iemand toe te stappen. Dat kunnen je collega’s of je manager zijn, maar je kunt ook een van de twee vertrouwenspersonen om hulp vragen. Daarnaast is er een anoniem meldpunt binnen de VanDrie Group, SpeakUp, die online of telefonisch via voicemail is te bereiken. We stimuleren mensen om zelf actief bij te dragen aan hun eigen veiligheid en die van hun collega’s. Als ze dingen signaleren, ook als dat niet direct henzelf aangaat, willen we dat ze aan de bel trekken. De VanDrie Group hecht waarde aan een familiecultuur, dit omarmen wij als dochterorganisatie ook.

We stimuleren onze medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. Dat kan ook prima binnen je eigen functie.

“Daarnaast heb je de technische veiligheid. Vanuit de Arbowet en de RI&E, de risico-inventarisatie en -evaluatie, zijn diverse protocollen opgesteld. De preventiemedewerker ziet toe op de naleving daarvan. In bijeenkomsten worden medewerkers op hun veiligheid en hun verantwoording daarin gewezen. Zo is er iedere maandag een korte sessie met de operationele medewerkers, waarin ze onder andere worden bijgepraat over het belang van gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, ATEX richtlijnen (gas- en ontploffingsgevaar) of machineveiligheid.”

Een passend salaris bieden hoort ook bij goed werkgeverschap. Hoe zorgen jullie daarvoor?

“Wat de salariëring betreft volgen we de cao voor de graan be- en verwerkende bedrijven. Zo zijn alle medewerkers verzekerd van een passend salaris en voorwaarden. Voor iedereen die hier werkt zijn de schalen inzichtelijk. In gesprekken laten we zien waar medewerkers staan en waar ze naartoe kunnen groeien. Daarnaast hebben we goede secundaire voorwaarden en bekijken we jaarlijks welke ruimte er is in de werkkostenregeling, voor bijvoorbeeld een fietsplan.”

Hebben jullie invloed op het welzijn en de gezondheid van medewerkers?

“We maken mensen bewust van het belang om goed voor zichzelf te zorgen. In de bedrijfskantine bij Navobi bieden we gezonde maaltijden aan en af en toe een snack. We zorgen ervoor dat de gezondere keuze ook betaalbaar is. Fruit is voor iedereen gratis te verkrijgen. Naast gezond eten is voldoende bewegen belangrijk. Wekelijks bieden we een bootcamp-les aan.”

“Een goede werk-privébalans hoort ook bij een gezonde levensstijl. Onlangs hebben we enkele onderzoeken laten uitvoeren onder het personeel, waarin zij vragen voorgelegd kregen over onderwerpen als werkdruk, discriminatie en onderlinge communicatie. Aan de hand van de anonieme resultaten uit dit onderzoek hopen we een goed beeld te krijgen van hoe de medewerkers zich bij ons voelen. Waar nodig zullen we maatregelen nemen om zaken te verbeteren.”

Fruit is voor iedereen gratis te verkrijgen. Daarnaast bieden we iedere week een bootcamples aan.

“Tot slot hebben we contact met een aantal externe coaches die onze medewerkers op allerlei vlakken voort kunnen helpen. Je kunt hierbij denken aan een bedrijfsmaatschappelijk werker of een communicatietrainer. Als iemand vastloopt in zijn werk, dat kan ook op psychisch vlak zijn, dan bieden wij hulp aan. We hebben al meerdere succesvolle trajecten achter de rug. Goed werkgeverschap gaat verder dan het bieden van alleen een goed salaris.”

Waar liggen volgens jou de toekomstige uitdagingen voor de VanDrie Group op HR-vlak?

“De grootste uitdaging ligt op de arbeidsmarkt. Gelukkig is het verloop onder ons personeel klein. Desondanks is het de laatste jaren wel aanzienlijk lastiger geworden om nieuwe mensen te vinden. Vacatures blijven langer openstaan dan voorheen. We hebben tijden gekend dat we meer dan honderd reacties kregen op een vacature, nu moeten we kandidaten met een vergrootglas zoeken. We hebben daarvoor de hulp ingeschakeld van gespecialiseerde bedrijven. Ook werken we al jaren fijn samen met een aantal vaste uitzendbureaus. Overigens heeft de krapte op de arbeidsmarkt ons nog nooit echte problemen opgeleverd.”

Tot slot, wat zou jij de medewerkers van de VanDrie Group nog graag mee willen geven?

“Zorg dat je je prettig voelt in wat je doet. Daar ben ik zelf ook bewust mee bezig. Mijn werk kost me energie, maar geeft me ook veel. Zolang de balans positief uitslaat, zit je goed. Is dat niet het geval, dan moet je aan de bel trekken en helpen we je.”