Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vijf interviews met onze stakeholders

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

VanDrie Group in gesprek met...

Eline Vedder

Als LTO bestuurder was Eline Vedder voorzitter van de themagroep diergezondheid en dierenwelzijn. Zij werkte actief mee aan het routeplan ‘goede zorg voor het kalf’ dat in 2022 door gezamenlijk de melkvee- en kalversector is gelanceerd. Eline geeft inzicht in dit routeplan.

->

Roelinda Noorderink

Roelinda Noorderink staat als Human Resource Manager bij Alpuro en Navobi midden in de organisatie. In dit interview vertelt ze wat waardig werk voor haar betekent en hoe zij daar aan bijdraagt binnen de VanDrie Group.

->

Luca Valerani

Dierenarts Luca Valerani werkt voor het Italiaanse Zoogamma, onderdeel van de VanDrie Group en producent van zuivelgrondstoffen en kalvervoeder. Vanuit zijn gecombineerde functies van R&D-Manager, Veterinair voedingsdeskundige en Laboratoriummanager vertelt hij over zijn ervaringen.

->

Erik van Dronkelaar

Een structurele werkwijze, maar tegelijkertijd open staan voor nieuwe ideeën en oplossingen. Kalverhouder Erik van Dronkelaar geeft inzicht in hoe hij bijdraagt aan verantwoorde productie.

->

Eltjo Bethlehem

Eltjo Bethlehem is businessmanager van het Calf Expertise Centre. Hij geeft inzicht in hoe dit centrum kennis en expertise uit de sector, overheid en kennisinstellingen gebundeld wordt voor een toekomstbestendige kalverhouderij in Nederland.

->