Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Model van waardecreatie

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Input

We wenden waardevolle middelen aan in onze keten

Menselijk Kapitaal

Korte termijn focus
Opgeleide en gemotiveerde medewerkers

Sterke samen­werking met businesspartners en kalverhouders

Lange termijn focus
Goed verdienvermogen voor boeren

Inclusief en vitaal personeelsbestand

Natuurlijk kapitaal

Korte termijn focus
Efficient gebruik van energie, water en grondstoffen

Gezonde kalveren

Lange termijn focus
Volledig duurzaam grondstoffengebruik

Bevorderen dierenwelzijn

Sociaal kapitaal

Korte termijn focus
Goede relatie met stakeholders

Lange termijn focus
Strategische samenwerkingen

Intellectueel kapitaal

Korte termijn focus
Kennis, kwaliteit en vakmanschap

Sterke merken en concepten

Lange termijn focus
Innovatie

Dialoog met stakeholders

Input van directie, medewerkers, toeleveranciers, afnemers en veehouders

ADDED VALUE

Ons doel

De kracht van onze keten optimaal benutten.

Onze ambitie

De bekendheid van onze producten en diensten vergroten terwijl we leiderschap tonen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

Onze waarden

  • Betrokken

  • One step ahead

  • Met oog voor kwaliteit

  • Verantwoordelijk

Ons businessmodel

Zuivelgrondstoffen

270.000 ton zuivelgrondstoffen geproduceerd
200.000 ton zuivelgrondstoffen verhandeld

We maken zelf zuivelgrondstoffen én handelen daarin. Dit doen Melkweg (NL), Zoogamma (IT), Serum Italia (IT), Eurolat (DE) en Schils Food (NL). De zuivelgrondstoffen (zoals magere melkpoeder, weivetten en WPC worden gebruikt voor allerlei soorten van voedsel- en dranktoepassingen. Denk aan melkdranken, yoghurts, desserts, consumptie-ijs, suikergoed, bakkerijproducten en sportvoeding. De producten gaan voornamelijk naar zuivelproducenten, levensmiddelenfabrikanten  en importeurs van zuivelproducten. 

Diervoederproductie

450.000 ton kalvermelk geproduceerd
440.000 ton muesli geproduceerd

Tentego (NL), Navobi (NL), Alpuro (NL), Schils (NL), Brons (NL), Alpuro Breeding (NL), Zoogamma (IT) en Kalmi Italia (IT) maken en verhandelen diervoeders. We maken vele verschillende soorten: naast kalvermelk, muesli, krachtvoeders worden ook producten voor lammeren, zeugen, biggen en pluimvee gemaakt. De producten worden zowel onder eigen merknaam als in klanteigen verpakking (private label) verkocht en gaan zowel naar eigen kalver-/veehouders binnen de VanDrie Group als derden.

Kalverhouderij

1,5 miljoen kalveren opgenomen
in onze integratie

Van Drie bv (NL), Sobeval (FR), Vals (FR) en Van Drie Kalverhouderij (BE) zorgen voor de aankoop en selectie van kalveren. Vanuit de organisaties worden kalverhouders door eigen specialisten, rayonbeheerders, begeleid op het gebied van diergezondheidszorg, voedering en management.

Kalfsvleesproductie

258.000 ton kalfsvlees geproduceerd

T. Boer & zn (NL), Ekro (NL), ESA (NL), Sobeval (FR) en Tendriade (FR) maken kalfsvlees. Frankrijk, Italië en Duitsland zijn de grootste afzetmarkten voor kalfsvlees. De kalfsvleesproducten zetten wij af naar de (vlees)groothandel, detailhandel, supermarkten, slagerijen, hotels, restaurants, cruiseliners, cateraars, industrie, farmacie en de institutionele markt. We hanteren de volgende (merk)concepten voor kalfsvlees: VanDrie Controlled Quality Veal, Peter’s Farm, Vitender en Friander. In Frankrijk liggen de merken Finesse de Veau en Tendriade in de schappen. Daarnaast hebben we twee conveniencelijnen: JAN en Gourmet.

Rundvleesproductie

37.000 ton rundvlees geproduceerd

Ameco (NL) produceert rundvlees. Het bedrijf richt zich daarbij op het oer-Hollandse dubbeldoel melkrund. De rundvleesproducten gaan naar retail, horeca en foodservice.

Kalfsvellen

1,3 miljoen kalfsvellen verwerkt

Oukro (NL) verwerkt kalfsvellen. Het merendeel van deze kalfsvellen gaat naar Italië. De kalfsvellen vinden vervolgens hun weg naar leerlooierijen en producenten van schoenen, tassen en kleding.

Marketing en promotie

+/- 159 miljoen consumenten bereikt

Via de Stichting Promotie Kalfsvlees (SPK) (NL) voeren we zelf de marketing en promotie van onze producten uit.  

Trends en ontwikkelingen

Governance

Onze visie

Onze marktpositie

We leggen actief verbinding met afnemers en consumenten, we vullen klantwensen in en we spreiden risico’s op afzetkanalen.

Duurzaam-
heid

We beperken de impact op het milieu en de omgeving, we optimaliseren de grondstofstromen en voorkomen verspilling.

Diergezondheid en dierenwelzijn

We borgen de intrinsieke waarde van dieren in de gehele keten en verbeteren de algemene diergezondheid en verlagen daarmee het antibioticagebruik.

Voedsel-
veiligheid

We gebruiken ons unieke track- & trace systeem,
bouwen ons kwaliteitsbeleid uit en beperken risico’s op voedselveiligheids-inbreuken.

Goed werkgeverschap

We leiden onze medewerkers op om tegemoet te komen aan de hoge maatschappelijke en wettelijke vereisten.

Impact

Wij willen op een duurzame wijze ons voedsel produceren. Om de groeiende wereldbevolking te voeden moet de voedselproductie efficiënter zonder ecosystemen aan te tasten. We informeren actief over duurzame en gevarieerde voedselpatronen om malnutritie uit de wereld te helpen. 

We dragen bij aan goed en waardig werk en vinden het belangrijk arbeidsrechten te beschermen en veilige werkomgevingen te bieden. We gaan voor inclusieve en duurzame economische groei. Via
modernisatie en innovatie willen we een hoge toegevoegde waarde leveren. Zo maken we impact in de landen waarin onze bedrijven gevestigd zijn.

We willen een veerkrachtig bedrijf zijn. We weten dat we daarom technologische vooruitgang nodig hebben om doelen over klimaat te behalen. We investeren in onze technologische ontwikkeling, onderzoek en innovatie. Dit doen we onder andere via publiek-privaat onderzoek.

Het maken van onze producten doen we onder het mom van ‘beter produceren met minder’. We dragen zorg voor duurzaam en efficient gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Daarnaast zetten we in op het tegengaan van voedselverspilling en afvalproductie te beperken via recyclage, hergebruik en preventie.

We verminderen onze impact door onze CO2-uitstoot te verlagen. We vinden het belangrijk dat we de bewustwording tot klimaatactie vergroten.

Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen. We weten dat we daarin afhankelijk zijn. We werken daarom actief samen met onze stakeholders op allerlei niveaus. We willen impact maken via doeltreffende openbare en maatschappelijke partnerschappen.