Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Voortgang MVO-doelen

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Goed werkgeverschap

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Zonder hen zijn we niet in staat onze mooie producten te maken. Het is daarom van belang dat we werknemers weten aan te trekken, behouden en op te leiden. Als werkgever hebben we daarnaast de verantwoordelijkheid om de veiligheid, gezondheid en welzijn van al onze medewerkers te waarborgen.

Veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers

Door veiligheid, welzijn en arbeidsomstandigheden voortdurend te verbeteren willen we een gezonde en veilige werkomgeving creëren voor al onze medewerkers. 

Arbeidsomstandigheden

Een aanzienlijk deel van de werkzaamheden in onze productieomgevingen is zwaar werk. We investeren daarom in robots en automatisering die routinematige taken overnemen, hierdoor kunnen we de fysieke belasting bij werknemers verminderen. In 2021 is bijvoorbeeld bij kalfsvellenverwerker Oukro een belangrijk maar ook fysiek zwaar onderdeel van de productie voorzien van een robotarm. Deze robotarm weegt en plaatst de kalfsvellen op de juiste pallets. Hiermee is het niet langer nodig om dit handmatig te doen. In totaal gaat het om zo’n 900.000 kalfsvellen per jaar. De ontwikkeling van deze robotarm heeft zo’n twee jaar in beslag genomen en is een initiatief van de VanDrie Group in samenwerking met Robotize en uniek in Europa.

Met name in onze vleesverwerkende bedrijven worden veel werkzaamheden handmatig uitgevoerd. We denken een deel van deze activiteiten te kunnen verlichten door de inzet van automatisering. In 2021 hebben we in samenwerking met Universiteit Twente twee PhD-onderzoeksplekken gecreëerd om de kansen en mogelijkheden in onze vleesproductie in kaart te brengen.

Sociale partners in Nederland, de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en vakbonden FNV en CNV hebben in 2020 een Zwaar Werk Regeling voor de Vleessector opgesteld. Met deze regeling wordt invulling gegeven aan de gezamenlijke protocolafspraak uit de cao voor de vleessector. De regeling is bedoeld om werknemers die lang zwaar werk hebben verricht daadwerkelijk eerder te kunnen laten stoppen met werken. Vanaf 1 januari 2021 kunnen werknemers in de vleessector deelnemen aan de regeling. In 2021 hebben bij onze vier Nederlandse vleesverwerkende bedrijven negen medewerkers gebruik gemaakt van de regeling. Daarnaast is per 7 mei 2021 een nieuwe cao in de vleessector tot stand gekomen. Deze cao loopt tot 1 maart 2022. De feitelijke lonen worden met terugwerkende kracht per 1 maart 2021 met 1,5 procent verhoogd en per januari 2022 met 1 procent.  

Een goede werkomgeving kenmerkt zich niet alleen door goede primaire arbeidsomstandigheden maar ook samen te werken met betrokken collega's, die met plezier naar hun werk gaan. En dat je je op de werkvloer veilig voelt en met respect wordt bejegend. In 2021 hebben we een kompas geïntroduceerd voor ons handelen in iedere schakel en ieder bedrijf van de VanDrie Group. Dit is in elf verschillende talen met alle medewerkers binnen de VanDrie Group gedeeld. In dit kompas staat beschreven wie de VanDrie Group is en wat wij doen, maar zegt ook iets over de gedragsregels die we naar elkaar willen hanteren. We verwachten van al onze medewerkers dat zij in het werk handelen naar onze waarden: betrokken, ‘one step ahead’, met oog voor kwaliteit en verantwoordelijk. Daarbij is geen ruimte voor pesten, discriminatie of seksuele intimidatie.

SpeakUp

Het is een actueel thema: inbreuken op integriteit in organisaties. Maar wat moet je doen als je vraagtekens hebt over gedragingen van een leidinggevende of ziet dat in strijd met de wet wordt gehandeld? Veel bedrijven vragen zich af hoe ze met dit onderwerp om moeten gaan. People Intouch sprong een aantal jaren geleden hierop in en ontwikkelde de integriteitstool ‘SpeakUp’. In oktober 2021 voegde de VanDrie Group deze tool toe aan haar compliancebeleid. Medewerkers, leveranciers en kalverhouders kunnen hier volledig anoniem potentiele misstanden melden.

“SpeakUp wordt een klokkenluiderstool genoemd, maar dat is het eigenlijk niet”, zegt Leanne Valom adviseur bij People Intouch. “Het is geen whistle blower naar de externe media. Het is een meldingsprocedure die juist de dialoog en de open cultuur in een organisatie moet bevorderen. Het is een laatste redmiddel als alle andere opties zijn geprobeerd of je als melder niet senang voelt om zaken openlijk te melden." 

“Een melding kan anoniem worden gemaakt en in je eigen taal”, legt Leanne uit. “Dat dit in ieders eigen taal mogelijk is, is voor de VanDrie Group waar veel nationaliteiten samenwerken van groot belang. Dat kan via de telefoon of de website. Als je belt, spreek je jouw melding in. Die melding krijgt een codenummer mee om de anonimiteit te garanderen. Dan gaat de melding naar het vertaalbureau dat er een transcriptie van maakt. Die transcriptie komt bij degene die de melding behandelt. Vervolgens stelt die persoon een reactie op die via het vertaalbureau weer aan de code van de melder wordt gekoppeld. De melder kan daarop weer reageren. Zo blijft het laagdrempelig, en hoeven mensen niet ellenlange lijsten in te vullen. Belangrijk is dat door communicatie het vertrouwen bij de melder weer kan worden opgebouwd”. 

Openheid zoeken op dit thema ligt best gevoelig. Maar als je dat niet doet, heeft het potentieel ethisch en financieel grote consequenties. En ligt reputatieschade al snel op de loer. “Wil je van compliance geen papieren tijger maken, moet je zorgen dat je mensen blijft uitnodigen om meldingen te doen. Dat betekent dat je moet erkennen dat er in jouw bedrijf dingen mis kunnen gaan en dat je eerlijk communiceert over waar je staat." 

Aantrekken, behouden en opleiden van onze werknemers

Door aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en voldoende opleidingsmogelijkheden te bieden willen we vakbekwame medewerkers aantrekken, behouden en opleiden.

In 2021 werkten ongeveer 4000 medewerkers bij ons, zowel vast personeel als inleenmedewerkers. In onze Nederlandse vleesverwerkende bedrijven zijn we sterk afhankelijk van de input van inleen- en uitzendbureaus. We hebben de ambitie om dit in de komende jaren te veranderen. In 2021 zijn we gericht aan de slag gegaan met een plan om meer medewerkers in vaste dienst te nemen. In de periode van 1 juli 2021 tot en met 1 januari 2022 hebben we vijf procent van de populatie medewerkers die twee jaar of langer bij een inleen- of uitzendbureau werkten in eigen dienst genomen. Deze inzet zetten we in komende jaren voort. Dat is een uitdaging. Voor inleenmedewerkers uit het buitenland moet huisvesting beschikbaar zijn. Die is op dit moment onvoldoende beschikbaar. Ook moeten mensen een vaste aanstelling wel willen; veel buitenlandse inleenmedewerkers geven aan graag slechts kortstondig een arbeidsrelatie aan te gaan. 

Binnen onze bedrijven is heel veel kennis en vakmanschap aanwezig, maar ook blijvend nodig. Dit bevorderen wij door in samenwerking met vakopleiders, zoals SVO Vakopleiding Food, op maat gemaakte cursussen en opleidingen aan te bieden aan medewerkers of jongeren te begeleiden in werk- en leertrajecten. De Wet educatie beroepsonderwijs verplicht MBO-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. De vier vleesverwerkende bedrijven in Nederland zijn erkend als officiële leerbedrijven, evenals Labora, Navobi, Alpuro, Alpuro Breeding en Schils. Het opleiden van studenten vinden wij een leuke en dankbare manier om leergierige en gemotiveerde krachten in huis te halen. Veel studenten blijven na hun opleiding aan onze organisatie verbonden. Studenten brengen een frisse kijk op het bedrijf en actuele kennis en nieuwe inzichten mee. We bieden daarom ook volop stages aan. In 2021 boden we plaats aan 43 stagiairs.