Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Over VanDrie Group

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Onze strategie

Onze strategie is een invulling van onze missie en helpt onze gestelde ambities te realiseren. Het houdt rekening met de uitdagingen van nu en in de toekomst. Het bepaalt de koers van ons bedrijf richting 2025 en verder. Al onze kernactiviteiten zijn gestoeld op vijf strategische pijlers.

Onze marktpositie

We willen onze klanten kwalitatieve producten leveren, met hoge toegevoegde waarde en zo min mogelijk negatieve impact. Integer werken en met respect omgaan met mens en dier is in alles wat we doen een absoluut vereiste. We zoeken telkens naar nieuwe markten of afzetkanalen waar wij met onze producten van toegevoegde waarde kunnen zijn en bij kunnen dragen aan de vraag naar veilige en voedzame dierlijke eiwitten. Hiervoor leggen we actief verbinding met bestaande en potentiële afnemers en consumenten. We zijn en gaan in dialoog met een keur aan stakeholders. Lokaal, zodat we weten welke thema’s op lokaal niveau belangrijk zijn en hierin kunnen samenwerken. Nationaal, om de grote thema's als klimaat en diergezondheid te kunnen adresseren en realiseren. Internationaal, om de Europese, maar ook mondiale vraagstukken in multilateraal verband adequaat te kunnen bespreken en oplossen.

Duurzaamheid

Als ketenregisseur jagen we de transitie naar een duurzamere sector aan. Dat doen we door binnen onze productieketen in te zetten op de maximale benutting van (alternatieve) grondstoffen en neven- en reststromen. Tegelijkertijd verduurzamen we productieprocessen. Zo geven we invulling aan de ambities voor een circulair landbouwsysteem. We passen slimme technologieën toe in onze bedrijven en ontwikkelen innovatieve oplossingen die emissies in de kalverhouderij terugdringen. Daarmee dragen we bij aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Diergezondheid en dierenwelzijn

We luisteren naar de wereldwijd toenemende maatschappelijke aandacht voor het verbeteren van dierenwelzijn in dierlijke eiwitketens. Het is onze verantwoordelijkheid om de intrinsieke waarde en behoeften van kalveren in onze keten te garanderen. We blijven kritisch op onze eigen handelswijze en verbeteren onszelf continu. We zoeken zelf én in samenwerking met melkvee- en kalverhouders en kennispartners, naar manieren om de algemene diergezondheid te verbeteren en dierziekten terug te dringen. Hierdoor kunnen we het antibioticagebruik in onze keten verder reduceren.

Voedselveiligheid

Alhoewel het soms een vanzelfsprekendheid lijkt, is voeder- en voedselveiligheid een uitermate belangrijke strategische pijler voor ons als producent. We blijven investeren in kwaliteitszorg om deze veiligheid te garanderen. Ons unieke kwaliteitssysteem Safety Guard helpt mee om binnen alle productieschakels de hoogste standaarden op het gebied van voedselveiligheid te borgen. Dit ziet bijvoorbeeld toe op zowel publieke als private normen en tracking en tracing van grondstoffen en producten. Zo kunnen we hoogwaardige, veilige en voedzame eiwitrijke producten leveren die afnemers van ons verwachten. Op deze manier mitigeren we risico’s op voedselveiligheidsinbreuken en blijven we proactief voorop lopen op ontwikkelingen.

Goed werkgeverschap

Onze medewerkers zijn ons dierbaar. We willen een inclusieve werkplek bieden. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen en trots zijn op hun bijdrage in onze organisatie. Iedere medewerker verdient hiervoor erkenning. Goed werkgeverschap is niet beperkt tot de mensen die een vast arbeidscontract met de VanDrie Group hebben. We willen tevens dat tijdelijke medewerkers zich thuis voelen binnen ons bedrijf.

Hier lees je meer over de resultaten op onze vijf strategische pijlers.